Výstavy psů - základní pojmy | MUJPES.CZ

Snad každý milovník psů jste určitě nějakou výstavu navštívil.
Pro diváka je výstava akcí, kde se podívá na své oblíbené plemeno, sleduje vystavovatele, získá od nich cenné rady. Také se můžeme podívat na vzácná plemena psů, která známe třeba jen z knížek. Na větších výstavách také bývají stánky s krmivy a kynologickými potřebami.

Vystavovatel se snaží předvést psa ve výstavním kruhu v co nejlepší kondici, pokud jeho pejsek vyžaduje úpravu srsti, snaží se před vstupem do kruhu doladit poslední detaily. Většinu času tráví u svého kruhu a sleduje, co se děje ve výstavním kruhu. Na výstavě se hodnotí exteriér psa a hodnotí se pořadí psů v jednotlivých třídách. Snad každý vystavovatel touží po tom, odvézt si z výstavy co nejlepší ohodnocení, popřípadě výstavní titul.

Jak výstava probíhá?
Každý vystavovatel obdrží katalog přihlášených psů, podle něho si najde kruh, ve kterém bude vystavovat. Nalepí si číslo na oděv, které souhlasí s číslem v katalogu aby se každý mohl v katalogu podívat, jakého psa vystavuje.
V katalogu najdeme čísla kruhů a plemena, která se v nich posuzují. Psi jsou rozděleni do výstavních tříd podle pohlaví (psi, feny), věku(dorostu, mladých, mezitřída,otevřená), zkoušek z výkonu (pracovní) a již získaných titulů (šampionů)..
V každém kruhu je rozhodčí pro posuzování exteriéru daného plemene, zapisovatel který zapisuje posudky od rozhodčího a vedoucí kruhu, který zajišťuje organizaci ve výstavním kruhu, správné řazení psů podle katalogových čísel apod. 

A co výstava znamená pro vystavovatele?
Výstav e můžou zúčastnit jen psi s platným průkazem původu. Absolvování výstavy je jednou z podmínek zařazení do chovu. Vystavovatel obdrží: psaný posudek, kde jsou zdůrazněny přednosti ale i nedostatky v exteriéru Vašeho psa, výstavní známku (výborný, velmi dobrý, dobrý), příp. titul, který odpovídá typu výstavy, barevnou stužku odpovídající získanému ocenění, diplom, případně i věcnou cenu.