Vybíráme štěňátko, povahové testy | MUJPES.CZ

Co chcete doma příštích 8 – 16let mít? Rváče, pracovního psa do sportu, mazlíka nebo klidné zvíře k dětem? Víte něco o povahových testech štěňat? Nevíte? Ale honem to napravte:-)

Test se skládá ze sedmi dílčích kroků. Poměrně jednoduchých a provádí se ve věku 6 až 8 týdnů. Plně socializované se v rámci svého druhu, prostředí a vrhu považuje štěně ve 49. den věku, poté se štěňda mohou odebírat od matky i sourozenců bez negativních následků v návaznosti na další socializaci v novém prostředí a u nového majitele, nově zavedené pravildo o předávce štěňat do nových rodin mluví o 51. dni věku). Nejdůležitější věk pro celý život štěněte je věk do 12 týdnů věku. Čím více podnětů v tomto období potkají tím lépe, tím lépe se vyrovnávnají se změnou situací v dopělosti. Ale o tom někdy jindy...

Jak si tedy vybrat v té skupince chlupatých kuliček to pravé právě pro Vás?

Test se provádí v místnosti, kterou štěně nezná a kde doposud nebylo. Ideální je provádět test pro štěně cizími osobami a u každého kroku (dílu testu) si poznamenat výsledek. Neměl by se zapojovat chovatel, kterého štěně velmi dobře zná.

Celkový čas testu netrvá dlouho – cca 10 minut, ale prozradí Vám o povaze jednotlivých štěňat mnohé a velmi Vám usnadní výběr – pokud tedy víte, co chcete.

Jako testovací materiál potřebujete: míč, které štěně uchopí do zubů, prázdné vědro z umělé hmoty

1. díl testu: příchod

Příchodem můžete posoudit míru bázlivosti štěněte, sociální přitažlivost, důvěřivost v prostředí, zvědavost.

Štěně postavte na podlahu v pokoji, klidně zůstaňte stát a nestarejte se o něj. Štěně by mělo hned a beze strachu začít prohledávat pokoj (sledujte ocas, držení těla). Negativní je, pokud štěně v neznámém prostředí podlehne panice, chce z místnosti ven, schoulí se, pláče, třese se, pomočí se. Pozitivně se hodnotí zájem o okolí, samostané vykročení do neznámého.

Po 15ti vteřinách projděte místností a snažte se štěně přilákat. Pozitivní reakce: štěně okamžitě přeruší svou akci a na zavolání, dobrovolně přiběhne a nechá se pohladit aniž by kousalo nebo vrčelo – pohodový přátelský pes. Negativní reakce: štěně volání nedbá, ignoruje ho – z těchto psů vyrůstají psi kterým se říká tzv. pes bez vazby, velmi samostaná zvířata vhodná pro samostatnou práci, ale obtížně cvičitelní pro svou nekontaktnost – patří do rukou zkušeného psovoda. Kousání do rukou zase vypovídá o dominanci – zvířata, která se takto chovají nejsou předurčená do „rodinného kruhu“, k malým dětem :-)

Dále se posuzuje ochota a rychlost příchodu štěněte, čas, které je ochotno mazlením strávit s testující osobou. Chcete mazlíka na gauč? Teď je Vaše příležitost vybrat si největšího mazlíka z vrhu:-)

2. díl testu: hra s míčem: posouzení míry kořistnického pudu, inteligence, ochoty

Štěně dále prohledává místnost. Zkoušející kutálí před nosem štěněte míč, aby vidělo, jak se míč přikutálí ke zdi. Při tomto dílu testu jsou mezi štěňaty výrazné rozdíly a jejich chování má celou škálu variací. Pokud chcete pracovního psa – aportéra – posuzujte negativně pokud štěně jde za míčem váhavě nebo ho vůbec nepronásleduje. Bojácný pes např. pro míček nezaběhne pod stůl apod. Pozitivní je zjevný zájem štěněte o míč, jeho pronásledování, držení v zubech, hra s míčem.

3. díl testu: přilákání, ověřuje se: sociální přitažlivost, důvěřivost, ochota

Štěndo lákejte mezi sebou tam a sem. V odstupu 3 metrů v nižších polohách než je stání, tzn. při lákání si dřepněte nebo klekněte apod. Opakujte tam i zpět celkem 4 – 5x.

Pozitivní reakce: štěně se bez váhání přiřítí k volající osobě, ocásek i hlava nahoru, neúnavně běhá tam i zpět, pokud ho volají (po každém po přivolání ho pochvalte a pohlaďte).

Negativní reakce: štěně volání nevěnujte pozornost a dál zkoumá pokoj, blíží se váhavě a bázlivě, kouše do hladícího do rukou apod.

Kousající štěňata jsou vhodní na obranu, pro strážní službu.

4. díl testu: tlak na tlapu: posuzuje se tělesná vnímavost, dominantní chování

Psa vemte do náruče a pohlaďte ho. Pak vemte přední tlapku a kůži mezi prsty na 5 sekund stiskněte koncem palce a ukazováčkem (ne nehty, jen polštářky). V 6ti týdnech by na tomto místě štěňata neměla normálně pociťovat bolest.

Pozitivní: pes si nechá vše klidně líbit, zdá se, že tlak na kůži necítí

Negativní: pes pláče, kvičí, brání se (později bude pravděpodobně plaché, nejisté, se sklonem k panice). Nebo štěně kvičí, brání se, snaží se kousat (později citlivé zvíře, dominantní – z toho důvodu obtížně cvičitelné) – patří do rukou zkušeného psovoda. Pokud je štěně na tomto místě citlivé, bude takové i později. Obranné reakce v tomto věku uakzují na jeho pravděpodobné chování i v dospělosti.

5. díl testu: poloha na zádech: posuzuje se dominantí chování, důvěřivost

Štěně zvedněte ze země a pomalu, s rukama trochu napřaženýma ho obracejte, až leží na zádech. Jednou rukou podpírejte krk, druhou tělo štěněte. Držíme takto štěně cca 10 vteřin!!

Posouzení reakcí: štěně si nechá vše líbit, je v klidu – později z něj vyroste snadno manipulovatelný pes, který se podřídí, vhodný k dětem, ke starším lidem. Pes do sportu nebo na obranu se bude této poloze bránit – posuzuje se míra obrany a její způsob. Některé štěně se jen kroutí a snaží se vymanit – pes tzv. „se srdíčkem“, střední dominance. Jiná štěňata se vymaňují velmi razantně s kousáním do rukou, které je drží – vhodná zvířata na obranu, útok, vysoká míra dominance.

6. díl testu: hluk: posuzuje se vnímavost na hluk

Štěně je lákáno mezi dvěma osobami sem a tam. Když běží, upouští se za ním prázdné plastikové vědro z výšky 60-80cm.

Pozitivní: štěně se zájmem hledá, co to za ním spadlo, očichává novou věc, dotýká se jí, na zavolání přiběhne

Negativní reakce: štěně svěsí uši, ocas a běží pryč nebo neběží, schoulí se, pomočí se

Vybráno? :o)