Nemoci dásní a zubů psů, první pomoc při uvíznutí cizího tělesa | MUJPES.CZ

Infekce či zánět sliznice ústní (stomatitida) může být způsobena pořezáním, popálením, cizími tělesy zapíchnutými ve sliznici tlamy či zánětem dásní a tkáně podporující zuby (paradontóza). Také metabolické poruchy, např. selhání ledvin, mohou být příčinou bolestivé stomatitidy. Zranění způsobená třískami se stávají docela často a mohou být nebezpečná, zvláště pokud jsou umístěna hlouběji v hrdle. Stomatitida se léčí podle příčiny: zranění jsou ošetřena, cizí tělesa odstraněna, zubní poruchy upraveny a zásadní metabolické poruchy se regulují tak, aby nedocházelo k recidivám. Běžná je i druhotná bakteriální infekce. Při léčbě se takřka vždy nasazují vhodná antibiotika.

Žvýkání klacíků, kamenů, kostí a jiných tvrdých objektů je pro psa sice zábava, avšak poněkud nebezpečná. Třísky působí poškození dásní a mohou také naštípnout zuby, zvláště stoličky. To vede k poškození zubní dřeně a k zanesení druhotné infekce. Pokud je v tlamě zapíchnuté cizí těleso, přidržte psa a pozorně mu ho odstraňte obráceným koncem lžíce (vezměte do jedné ruky horní čelist psa a stlačte mu horní pysky přes horní zuby; stále psa uklidňujte slovy; druhou rukou mu rozevřete dolní čelist; koncem lžičky odstraňte cizí těleso, může být zaklíněné v zubech nebo patře).

Třísky se mohou také zaklínit vzadu v hrdle, příliš daleko na to, aby jej bylo možné odstranit např. lžící. Pes s objektem v hrdle dáví, tře si packami tlamu, může slintat, nebo zvracet. Tato situace může ohrožovat jeho život. Cizí těleso v hrdle způsobí otok, který brání dýchání. Pokud těleso zablokuje hlasivky, pes se dusí a ztrácí vědomí. Okamžité ho ošetřete jako v případě dušení:

 • dušení při vědomí – Je-li pes velký, obejměte mu břicho pažemi, udělejte pěst a stiskněte ho pevně hned za hrudníkem směrem nahoru a vpřed (psí varianta tzv. Heimlichova manévru). Je-li pes malý, dejte mu ruce po stranách břicha a pevně ho stiskněte nahoru a vpřed, abyste uvolnili překážku z dýchacích cest.

 

 • dušení v bezvědomí – Psovi ležícímu na boku dejte hrany dlaní na hrudní koš. Silně zmáčkněte, abyste uvolnili překážku. Prstem vyndejte psovi nečistotu či blokující objekt z tlamy. Poskytněte psovi KPR (kardiopulmonární resuscitace), jeli nezbytná a okamžitě vyhledejte veterinární pomoc.

  Mozkové buňky mají ohromnou spotřebu kyslíku. Má-li mozek kyslíku nedostatek, stačí i několik minut a nervová tkáň se rychle poškodí, tj. nervové buňky záhy úplně odumřou. Pokud se psovi zastaví srdce, mozek přestává být zásobován okysličenou krví a nedokrvuje se. Má-li pes přežít, musí být funkce srdce obnovena během několika minut.

  Pokud budete jednat rychle, můžete mu zachránit život. Srdeční masáží nastartujete činnost srdce a umělé dýchání přináší do plic psa okysličenou krev do doby, než začne sám dýchat. Kombinace srdeční masáže a umělého dýchání se nazývá kardiopulmonární resuscitace neboli KPR.

  KPR je nezbytná v následujících případech:

  • ztráta krve
  • dušení
  • otřes
  • kóma při diabetu
  • elektrický šok
  • srdeční selhání
  • tonutí
  • otrava
  • šok
  • inhalace kouře

  Pokud se pes nehýbe, rychle zjistěte, jestli jeho srdce pracuje. Pokud se zastavilo, okamžitě poskytněte KPR. Jestliže srdce stále bije, ale pes nedýchá, dejte mu umělé dýchání.

  V případě nehody je dobré si zapamatovat pravidlo ABC, abyste věděli, jak postupovat, je-li pes zraněn:

  • A (airway) – Jsou dýchací cesty volné? Nejsou-li, odstraňte nečistotu a vytáhněte psovi jazyk.
  • B (breathing) – Dýchá pes? Jestliže ne, poskytněte mu umělé dýchání.
  • C (circulation) – Pracuje srdce a je hmatný pulz? Jestliže ne, poskytněte psovi srdeční masáž.

    

  • Dávejte srdeční masáž pouze tehdy, pokud srdce skutečně nepracuje. Existuje několik způsobů, jak zjistit zástavu srdeční činnosti. Prsty vyhmatejte údery srdce nebo tepu. Prohlédněte mu dásně: stisknete-li zdravou, růžovou dáseň, zbledne, ale vrátí se ke své původní barvě téměř okamžitě – srdce stále bije. Pokud se po uvolnění stisku místo na dásni rychle neprokrví, srdce se zastavilo.

   Umělé dýchání poskytněte pouze psovi, který nedýchá. Nehybný pes někdy dýchá tak jemně, že je obtížné dech pozorovat. Nejste-li si jisti, podržte blízko čenichu psa zrcátko a zjistěte, zda se na něm kondenzuje vodní pára. Pokud se povrch zrcátka zamlží, pes stále dýchá. Můžete také před jeho nozdrami podržet kousek tkaniny či vaty a pečlivě pozorovat pohyby vláken; zaznamenáte tak i velmi mělké dýchání.

   Nedýchá-li váš pes, ale jeho srdce stále bije, proveďte umělé dýchání, dokud nezačne dýchat sám nebo dokud nepřijede veterinární pohotovost. Položte psa na bok, odstraňte mu nečistotu z nosu a tlamy vytáhněte jazyk. Zavřete mu tlamu a rukama ji podržte; narovnejte mu krk. Pak obejměte ústy psí čenich a dýchejte mu do nozder, dokud se mu hrudník nezačne zvedat. Pokud se vám to protiví, udělejte z rukou kornout mezi nosem psa a svými ústy a tím dýchejte do jeho nosu. Po chvíli oddalte ústa a plíce psa se přirozeně vyprázdní. Opakujte tento proces 10krát až 20krát za minutu, dokud pes nezačne normálně dýchat. Každých 15 sekund zkontrolujte psovi pulz, abyste se ujistili, zda mu pracuje srdce. Pokud přestane, zahajte srdeční masáž a pokračujte v umělém dýchání. Přivolejte veterinární pohotovost.

   KPR je kombinací srdeční masáže a umělého dýchání. Máte-li středně velkého nebo velkého psa, řiďte se následujícími instrukcemi. Pokud máte malého psa, potřebujete jinou techniku. Neobávejte se, že psovi při srdeční masáži zlomíte žebra; je to otázka života a smrti. Pokud pes nedýchá, přiložte ucho na jeho hrudník. Uslyšíte-li tep srdce, začněte s umělým dýcháním. V opačném případě okamžitě zahajte srdeční masáž. Položte psa na bok, pokud možno s hlavou níže, než je tělo. Položte mu spodní část jedné dlaně za loket a druhou dlaň přiložte na první. Stlačujte mu dlaněmi hrudník dolů a směrem dopředu frekvencí 100 stlačení za minutu; tlačte směrem ke krku. Po 15 sekundách srdeční masáže poskytněte psovi po 10 sekund umělé dýchání. Pokračujte ve střídání obou činností, dokud se neobnoví pulz; potom mu dávejte pouze umělé dýchání. Jsou-li přítomni dva lidé, jeden z nich dává masáž srdce po dobu 5 sekund a poté druhý jednou vdechne do nosu psa. Obě akce opakujte. Okamžitě vyhledejte veterinární pohotovost.

   Máte-li malého psa, použijte odlišnou techniku KPR: položte psa na bok, nejlépe s hlavou níže než tělo. Uchopte mu hrudník za jeho lokty, a to mezi palcem a ostatní prsty. Podložte mu záda druhou rukou. Pevně stiskněte a směrem ke krku stlačte hrudní koš. Opakujte a stlačujte stejnou silou s frekvencí 120krát za minutu. Po 15 sekundách srdeční masáže dávejte psovi umělé dýchání po dobu 10 sekund. Pokračujte střídavě v obou činnostech, dokud nenahmatáte pulz; potom pokračujte pouze v umělém dýchání. Okamžitě zajistěte veterinární pomoc.

   Prakticky u každého psa se v průběhu života vyvine onemocnění parodontu, tj. tkání obklopující zuby (dáseň, parodontální membrána, cement na povrchu kořene zubu a kost zubního lůžka). Hlavní příčinou je špatná zubní hygiena a psovi páchne dech (tzv. halitóza). Parodontóze lze předcházet pravidelným čištěním zubů psa: Položte psa do pohodlné pozice, nechejte ho očichat pamlsek a pak mu zvedněte jeho horní pysk. Vyčistěte přechod mezi dásní a zuby malým zubním kartáčkem a psí zubní pastou. Jestliže pes snášel zákrok klidně, odměňte jej. Denně čištění opakujte a postupně prodlužujte čas a zvětšujte rozsah čištěné oblasti. Zhruba po dvou týdnech mu už budete moci vyčistit všechny zuby, horní i dolní, směrem zezadu dopředu (způsobů čištění zubů je mnoho, každému psu vyhovuje něco jiného). Žvýkání suché stravy ani žvýkání speciální stravy pro čištění zubů samo nezabrání vzniku tohoto onemocnění. Pokud objevíte v tlamě psa rudou linku lemující zuby, první příznak zánětu dásní (gingivitida), navštivte veterináře. Léčba v tomto stadiu zabrání jejímu rozvinutí v paradentózu.

   Na dásních, jazyku, patru a sliznici tváří se mohou vyskytnout nádory. Léčba zpravidla spočívá v jejich chirurgickém odstranění.