Skáče Váš pes po lidech? | MUJPES.CZ

Už se Vám někdy stalo, že jste byli na procházce se svým psíkem a on z ničeho nic skočil na kolemjdoucího člověka a v lepším případě ho jen zašpinil? Jak ho to odnaučit?

Budeme předpokládat, že to nebylo agresivní napadení kolemjdoucího, ale jen přátelský pozdrav od Vašeho psa. Tento pozdrav je sice milý, ale velmi nepříjemný (zvlášť pro toho kdo Vašeho psa nezná). Uvědomte si že tímto se mohou stát i vážná zranění. Pokud někdo náraz nečeká, může snadno ztratit rovnováhu a spadnout na zem, kde se zraní ještě více. U dětí to může mít nedozírné následky nejen fyzické, ale i psychické (někdy i u dospělých). Proto je dobré psovi vysvětlit, že tento prvek projevování radosti by měl vynechat. Je zbytečné po tom co pes na někoho skočil, mu začít říkat: "Ale no cos to udělal, podívej se jak jsi paní zašpinil". Zde je nutné psovi vysvětlit, že skákání na ostatní (popřípadě i na Vás) je věc zakázaná a vždy za ni bude následovat pokárání.

Výcvik by měl ze začátku probíhat na delším vodítku, z toho důvodu, aby jste mohli psa ovlivňovat i na dálku. V horším případě můžete cvik učit jen v reálném životě tj. když jste na vycházce a pes hodlá na někoho skočit. Lepší varianta je vytvoření modelové situace. Požádejte nějakého přítele, kterého pes moc nezná, aby vám dělal figuranta. Zkuste si vzpomenout jak vypadala situace, kdy Váš pes někoho ohrozil a co nejvěrněji ji nasimulujte tj. jestli to bylo na lesní cestě, ve městě, v noci, ve dne atd. Uvažte psa na delší vodítko a vyražte proti figurantovi. Figurant by se měl chovat přirozeně, tak jako chodec. Pokud figurant Vašeho psa zaujal, všímejte si pečlivě reakcí psa. Ve chvíli, kdy hodlá skočit (natažené svaly na nohách, mírně se přikrčí) zavelte zákazový povel (fuj, nesmíš, ne atd. nejlépe ten, který již pes zná). Jestli na povel nereagoval a skočil, prudce trhněte vodítkem a ustupte i s vodítkem od figuranta. Psa zavolejte k sobě, usměrněte ho k noze a pokračujte dále. Netvařte se na něj nijak mile. Pokud zareagoval (ohlédl se, otočil se, přišel za Vámi) ihned ho pořádně pochvalte (dáváte najevo svou spokojenost s jeho reakcí).

Vrátím se k variantě, že Váš pes nezareagoval.

Pokud pes tento povel slyšel poprvé, není se čemu divit že nezareagoval. Je důležité tento cvik procvičovat i nadále, tak aby pes pochopil: neskočím, dostanu pochvalu a pamlsek nebo skočím a paníček se mnou trhne a nebude mě mít rád.

Pokud si Váš pes figuranta vůbec nevšímá, budete se muset spokojit s výcvikem jen v reálném světě. Naopak, všímá-li si ho velice dobře, budete muset změnit figuranta, aby si pes nezvykl jen na jednoho člověka a na ostatní skákal dál.

Bez vodítka by jste měli začít tento cvik, až pes nemá tendence na nikoho skákat. Ovšem pokud zjistí, že je bez vodítka a zase skočí, musíte ho ihned přesvědčit, že i na dálku může z Vaší strany čekat nějakou reakci (ideálně fyzickou s rychlým doběhem směrem k psovi aby mu bylo zabráněno v dalším skákání). Někteří psi se zaleknou i hlasitějšího projevu z Vaší strany, tzn. zkuste zakřičet na psa i na plné ulici zákazový povel (stud dejte stranou). Jakmile pes udělá cokoli, co alespoň z části připomíná správné splnění cviku, okamžitě ho pochvalte. 

U tohoto cviku je nutné, aby jste neustále pozorovali psa co dělá a ve správnou chvíli zasáhli. Jestli si budete číst knížku nebo chatovat a zákazové povely budete vydávat až poté co pes zakázanou činnost provedl, nebudete mít velkou úspěšnost.