Osobnost psovoda | MUJPES.CZ

Základem úspěchu ve výcviku, samozřejmě kromě dobrých dědičných vlastností, je osobnost psovoda/cvičitele. Určitě znáte ten případ, že když jednu a tutéž metodu použijí dva cvičitelé a to u psů povahově stejných vlastností, může být výsledek jejich práce zcela odlišný. Proto každý, kdo se zabývá výcvikem psů by měl především začít u sebe a musí si uvědomit, že osobnost psovoda/cvičitele - což jsou především jeho povahové vlastnosti, zručnost, dovednost a hlavně vztah k psovi, má zcela zásadní vliv na výsledky práce se psem. Mezi psovody  se povídá, že dobrým psovodem se člověk už musí narodit!

Ale jde jen o to, že ne všichni psovodi jsou obdařeni vlastnostmi potřebnými k výcviku psa.

Psovod musí mít především citlivý vztah ke psu. S tímto citem potom dokáže reagovat a umí si poradit v určitých situacích při výcviku psa. Psovod musí být trpělivý a nesmí se dát při výcviku odradit případnými neúspěchy. Psovod musí být cílevědomý. Musí si umět při výcviku stanovit rozumné nároky a cíl a přiměřeným postupem se snažit dosáhnout svého. Psovod musí být ctižádostivý. Pomáhá ve družstvu psovodů vytvářet správnou, zdravou, soutěživou náladu, která může pomoci a povzbuzuje ty pomalejší psovody. Psovod musí být čestný. Neměl by závidět případné větší úspěchy druhým, nesmí se nikomu ze závisti mstít, psům ani psovodům.

PSOVOD MUSÍ JIŽ OD ZAČÁTKU, TJ. PŘI VÝCHOVĚ, NAVODIT, TAKOVÝ VZTAH, ABY PSOVI NAHRADIL VŮDCE SMEČKY.

Z toho vyplývá, že se musí stát psovi jediným, nejlákavějším podnětem. Pozná-li pes jiné, lákavější podněty, byl výchovný moment hrubě zanedbán, což se pak projevuje velice záporně v každé fázi výcviku. Vtip spočívá v tom, že pes má ze všech podnětů, které na něho působí, nejraději psovoda, který si vždy najde čas si s ním pohrát, pochválit ho v pravou chvíli a učit ho základy výcviku. Pokud toto psovod zanedbá, nikdy se nevytvoří správné pouto mezi ním a psem. Je tedy na místě, aby psovod před vlastním výcvikem alespoň teoreticky nastudoval, jak bude se psem při výcviku postupovat.