Co je to vzteklina | MUJPES.CZ

Vzteklina je přenosné onemocnění, probíhající prudce a smrtelně. Vyvolává ji virus, přenosný na všechny teplokrevné živočichy. Nejčastěji dochází k přenosu kousnutím vzteklým zvířetem. Vzteklina je vůbec nejnebezpečnější nákaza, přenosná ze zvířat na lidi. Virus je u nemocného zvířete především v mozku a míše, ve slinných žlázách a slinách. V přírodě se udržuje v určitých ohniscích u lišek, u lesní zvěře a též u vlků. Z domácích zvířat rozšiřují vzteklinu především toulaví psi a kočky. Slina nemocného zvířete je infekční již 2-3 dny předtím, než se objeví první příznaky, čili ještě v inkubační době, která je u psů obyčejně 3-6 týdnů, u jiných domácích zvířat až 2 měsíce, u člověka výjimečně až rok. Čím je pokousání blíže mozku (na hlavě, na obličeji, na krku), tím je nebezpečí větší. Z volně žijících zvířat mohou být zdrojem vztekliny lišky, jezevci, srnci, kuny, divoké kočky, rysi, jeleni atd. Virus vztekliny se vařením dokonale zničí, proto pojídáním zvěřiny onemocnění nehrozí. Nakazit by se mohl lovec nebo prodavač při manipulaci s odstřelenou zvěří.

U psů probíhá vzteklina jednak ve formě zuřivé, jednak ve formě tiché.

U zuřivé formy se nejdříve objevuje počáteční stadium, které trvá zpravidla 2-3 dny. Chování psa se změní, je neposlušný, lekavý, jindy zase neobvykle přítulný. Někdy se u něho projeví zvrácené chutě, požírá nestravitelné předměty, hadry, kaménky, dřevo, hlínu, slámu apod. Teplota bývá zvýšená, pes kašle, ztíženě dýchá, má zácpu, žízeň nebo slintá. Počátečním stádium je vystřídáno obdobím zuřivosti, která trvá rovněž asi 3-4 dny. V té době dochází k typickým projevům zuřivosti. Pes se snaží uniknout, a zdaří-li se mu to, pobíhá bez cíle, někdy i kilometry od svého bydliště. Kouše do všeho živého, je útočný, napadá bez výstrahy (bez zaštěkání) lidi i zvířata. Štěká-li, je jeho hlas chraplavý (ochrnutí hlasivek). Jeho pohled je vytřeštěný, vyděšený, záludný. Zornice často bývá na jednom oku rozšířená, na druhém zúžená. Po 3-4 dnech přechází stadium zuřivosti do stádia třetího, paralytického. Pes se uklidní, ochrne na zadní končetiny, spodní čelist má následkem obrny skleslou, nemůže polykat, má vyplazený jazyk, který mu visí z tlamy, sliny mu odkapávají a hyne úplně ochrnutý během 1-2 dnů. V posledních letech se neustálým pasážováním (přenos ze zvířete na zvíře) viru jeho účinnost zvýšila a stále více případů probíhá krátkodobě ( s úhynem během 3-5 dnů), takže se stadium zuřivosti nestačí vyvinout a zvíře hyne během krátké doby zcela ochrnuté. Z těchto důvodů nepodceňujte pravidelné očkování psů proti vzteklině.

Problémem jsou v poslední době zejména importy zvířat z méně vyspělých zemí, kde není populace psů vakcinována. 

Zdroj: Nemoci psů - Zdeněk Sova