Novinky ve vztahu výživy a torze žaludku | MUJPES.CZ

Výživa působí jako důležitý činitel při dilataci a torzi žaludku (dále jen GDV). Přestože je věnováno například v USA tisíce dolarů na výzkum torze, není možné říci, že jsme nějak významně pokročili při řešení tohoto problému. Věříme, že je určitá cesta v úzké spolupráci výzkumných pracovišť s profesionálními, ale i amatérskými chovateli, sbírání a hodnocení údajů a hledání jednotlivých klíčových bodů na cestě k objasnění této nemoci. Na Veterinární klinice Medipet se s torzí žaludku setkáváme často, a proto jsme se rozhodli sepsat pro Vás pár nejnovějších informací o výživě rizikových plemen psů.

Jistá americká studie se zabývala vztahem mezi velikostí částic potravy a rizikem GDV u velkých plemen psů. Psi krmení dietou, která obsahovala částice větší než 30 mm (masová konzerva, kusy masa), měli nižší riziko GDV než ti jedinci, kteří byli krmeni dietou s průměrnou velikostí částic potravy menší než 30 mm (drobné granule, kusy masa nasekané na drobno, mixovaná strava). Podávání diety s velkými kusy masa může tedy pomoci snížit riziko GDV.

Veterinární lékaři také testovali hypotézu, že při krmení suchými krmivy se zvyšuje riziko GDV s rostoucím zastoupením sóji a obilnin a s klesajícím zastoupením živočišné bílkoviny, které je uváděno až za prvními čtyřmi hlavními surovinami na štítku s deklarovanými znaky. Bylo zkoumáno 85 případů GDV a 194 kontrolních jedinců, kterým byla podávána stejná značka a stejný druh suchého krmiva. Zjistilo se, že ani klesající zastoupení živočišné bílkoviny a ani rostoucí obsah sóji a obilnin mezi prvními čtyřmi ingrediencemi nijak významně neovlivnil riziko GDV. Zajímavé však bylo zjištění, že suchá krmiva, která obsahovala olej nebo živočišný tuk mezi prvními čtyřmi hlavními surovinami, z nichž bylo krmivo vyrobeno, velmi zvyšovala riziko GDV.

Účelem německé studie bylo zjištění účinku průmyslově vyráběných komerčních krmiv na vyprazdňování žaludku psa. Psům byly podány 3 různé diety – masová konzerva, dieta na základě rostlinné bílkoviny podávaná s vodou a granulovaná potrava. Psi byli krmeni ve stejnou dobu každý den. Bylo zjištěno, že druh diety měl minimální vliv na vyprazdňování žaludku. Proto může být granulovaná strava nesprávně uváděna jako možný rizikový faktor pro GDV. Tepelná úprava krmiva ničí řadu vitamínů, minerálních látek a aminokyselin. Proto společnosti vyrábějící granulovaná krmiva sprejují tyto látky do krmiva až po jeho zpracování, často před balením. Většina vitamínů je v syntetické podobě, minerály bývají tzv. chelátové u renomovaných firem až v poslední době. Zvláštní pozornost zasluhují určitě stopové prvky – mikroprvky. Jejich požadované množství není obvykle udáváno žádnou normou. Jsou ovšem v krmné dávce nezbytné, protože udržují v organismu elektrické a chemické systémy. Z USA přichází zajímavá myšlenka, zda by torze nemohla být výsledkem elektrochemických problémů v organismu. Mikroprvky udržující elektrochemické děje v organismu bývaly hojné v půdě a přecházely do zrnin, zeleniny a ovoce v hojné míře. Intenzivní zemědělská praxe vyčerpala půdu od těchto nerostů, spolu s podílem účinků strojového obhospodařování, herbicidů a pesticidů. Jsou hledány nové zdroje těchto prvků, k nejvýznamnějším patří mořské řasy.