DOVOLENÁ 19.8.2024

Pes a jeho přirozené chování | MUJPES.CZ

Základem ideálního vztahu mezi psem a psovodem je důvěra psa, jako podřízeného člena smečky. Pes jako zvíře vybavené pouze tzv.první signální soustavou, se nikdy nemůže ve svém myšlení dostat na úroveň člověka, nikdy nemůže přesně chápat smysl lidské řeči a jednotlivých slov. Proto se právě člověk musí ze všech sil snažit o poznání a pochopení chování psa a jeho reakcí v různých situacích.

V následujících řádcích bych se chtěla podívat alespoň na nejznámější psí gesta se kterými se můžeme setkat, jak při výcviku tak, i v běžném životě.

Zvedání tlapky při výcviku, když pes sedí u nohy psovoda:

je to vyjádření pokorného chování, zvýrazňující podřízenost vůdci smečky /vůči psovodovi/.Dále toto gesto může znamenat smířlivost,může znamenat snahu psa o usmiřující atmosféru nebo také v neposlední řadě prosbu.<br>

Vyskakování psa k obličeji člověka se snahou jej olíznout:

toto gesto je nám určitě velice dobře známo a setkáváme se sním velice často.Je to vlastně pozdrav. Tímto způsobem se vlastně pes snaží navázat trvalý vztah s novým psovodem. Jaké pak je jeho rozčarování , když jeho vůdce smečky jej za tento pozdrav potrestá. Člověk se bojí o to, aby mu pes neušpinil oděv a hledá prostředky, aby psa tento projev odnaučil. Pes je však po trestu zmatený a naruší to jejich vzájemný vztah a důvěru.V takovémto případě bych navrhovala jednoduchý kompromis. Stačí se k vítající mu psíkovi sehnout nebo si úplně dřepnout a přivítat se ním a spokojenost bude na obou stranách.

Hravost a obíhaní psa dokola kolem psovoda:

Dlouhodobým sledováním vývoje a chování psů bylo zjištěno, že zvířata, která si hrají v mládí si tuto hravost přenášejí do doby dospělosti. Můžeme je tedy považovat za tvory s vysokým stupněm inteligence.

Chtěla jsem vám přiblížit několik postojů a chování psa a v dalším článku bych se s vámi chtěla podělit o zkušenosti jak těchto gest, psí hravosti, či hierarchii ve smečce lze využít při výcviku psa. Jaké přináší výhody i nevýhody. Budu se těšit na vaše názory a vyjádření k tématu.