Bádáte nad surovinovým složením granulovaných krmiv? | MUJPES.CZ

Existuje Zákon o krmivech č.91/1996 Sb. ve změnách provedených zákonem č.244/2000 Sb., který výrobci kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata předepisuje skupiny surovin pro uvádění druhů krmných surovin v označování krmiv.

Dle přílohy č.30 k vyhlášce č.451/2000Sb. skupina:
 • maso a výrobky živočišného původu zahrnuje : - všechny masité části poražených teplokrevných suchozemských zvířat v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, dále veškeré výrobky a vedlejší výrobky, vzniklé při zpracování těl nebo části těl teplokrevných suchozemských zvířat.
 • skupina mléko a mléčné výrobky zahrnuje : - veškeré mléčné výrobky v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky získané při zpracování mléka.
 • skupina vejce a výrobky z vajec zahrnuje: - veškeré vaječné výrobky v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky ze zpracování vajec.
 • do skupiny oleje a tuky zahrnuje : - veškeré živočišné a rostlinné oleje a tuky
 • skupina kvasnice zahrnuje – veškeré druhy kvasnic, pokud byly devitalizovány a usušeny.
 • skupina ryby a vedlejší výrobky z ryb zahrnuje – ryby nebo části ryb v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky ze zpracování ryb.
 • skupina obiloviny zahrnuje– veškeré druhy obilovin bez ohledu na jejich zpracování nebo výrobky obsahující škrobnatý endosperm
 • skupina zeleniny zahrnuje – veškeré druhy zelenin a luštěnin v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované
 • skupina vedlejší výrobky rostlinného původu zahrnuje – vedlejší výrobky ze zpracování rostlinných produktů, zejména obilovin, zelenin, luštěnin a olejnatých semen. A jejda, ona to nemusí být jen sója, ono to může být i něco jiného.
 • skupina bílkovinné extrakty rostlinného původu zahrnuje – veškeré výrobky rostlinného původu, u nichž byla bílkovinná složka vhodným způsobem koncentrována na nejméně 500g/kg dusíkatých látek v sušině, které mohou mít změněnou texturu (strukturu).
 • skupina minerální látky zahrnuje – veškeré anorganické látky vhodné pro výživu zvířat
 • skupina cukry zahrnuje – veškeré druhy cukrů
 • skupina ovoce zahrnuje – veškeré druhy ovoce v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované
 • skupina ořechy zahrnuje – veškeré plody ze skořápek
 • skupina semena zahrnuje – veškeré druhy semen v celém stavu nebo drcené
 • skupina řasy zahrnuje – veškeré řasy v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované
 • skupina měkkýši a korýši zahrnuje– veškeré druhy měkkýšů, korýšů, lastur (mušlí) v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované a vedlejší výrobky vzniklé při jejich zpracování.

Další skupiny definují hmyz a pekařské výrobky.

Co z toho vyplývá?

Deklarace surovinového složení v českém jazyce uvedená na obalu Vámi zkoumaných krmiv má následující podobu: obiloviny, maso a výrobky živ.původu, vedlejší výrobky rostlinného původu, vejce a výrobky z vajec, oleje a tuky, minerální látky. V případě, že distributor krmiva i výrobce dbají znění českých zákonů, u konkurenčního krmiva by se sice mohla vyskytnout nějaká ta skupina surovin navíc, podstata ale zůstává stejná – nic konkrétního se nedozvíte. Jestliže se nespolehnete na značku krmiva a patříte ke studijním typům (zdravím Viktora z Olomouce) surovinové složení krmiva ve vyšších cenových relacích Vám krmivo prodá.

Jak na to vyzráli výrobci a distributoři.

Konkrétní rozměrů nabývá surovinové složení v letácích, které většinou dostáváte k prodávanému pytli. Má to jen jeden háček: na letáku nemusí být pravdivé informace, neboť informativní leták nepodléhá žádným právním normám. Velmi záleží na serióznosti subjektu, který dané informace zpracovává.

Typ pro „studující“: nejpřesnější informace o surovinách bývají na obalu krmiva uvedeny v angličtině. Je to pravděpodobně dáno právními předpisy země, pro které je deklarace v tomto jazyce určena. Můžete si také všimnout, že údaje o krmivu se v různých jazycích liší. Někdy je problém s přesností překladu, ale co naplat.

U kompletních a doplňkových krmiv pro domácí zvířata se v označení obsažené krmné suroviny uváděli dříve buď s udáním jejich procentrického nebo hmotnostního zastoupení nebo v sestupném pořadí jejich hmotnostního podílu v krmivu. Dnes by měly být uváděny podle zastoupení v sušině krmiva. Pro běžného zákazníka to znamená, že to co je udáváno na prvních místech surovin, toho je v krmivu nejvíce.

Různé předpisy a vyhlášky se ale průběžně mění.