suroviny

V Evropské unii platí nařízení, které určuje pravidla a požadavky týkající se označování krmiv pro zvířata, včetně krmiv pro psy a kočky. Tato pravidla jsou specifikována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv pro zvířata.

Podle tohoto nařízení je stanoveno, že složení krmiva ve výčtu surovin musí být uvedeno podle obsahu složek v sušině. To znamená, že na obalu krmiva pro psy by měly být suroviny uvedeny podle svého opravdového podílu v krmivu.  Tato pravidla mají zajistit, aby spotřebitelé měli  přesnější informace o skutečném obsahu surovin v krmivu, protože obsah v sušině odhaluje podíl složek, které zůstanou po odstranění vody z krmiva.