Žere Vám pes cigaretové špačky? | MUJPES.CZ

Tak vězte, že se bude jednat pravděpodobně o nedostatek selenu. Obsah důležitých látek v krmivu ještě neznamená, že je zvíře má v dostatečném množství. Záleží také na jejich využitelnosti.

Konstatování skutečnosti v záhlaví se týká obecně všech látek podávaných v krmivu. Týká se tedy jak bílkovin a tuků tak také minerálních látek a látek doplňkových přidávaných do receptury jak pro efekt, tak pro účel. Dnešními řádkami bych ráda blíže zavítala do problematiky minerálních látek. Přivedla mě k tomu jedna kamarádka (Kači je to pro Tebe), která se mě zeptala, co že jsou to vlastně ty cheláty. Pohodlně se usaďte, nebo si to stáhněte, na úvod stačilo, vysvětlení nabízím i vám.

V tělech zvířat a rostlin bylo do dnešních dnů stanoveno asi 70 prvků. Prvky, které jsou součástí živého organismu a jsou nezbytné pro jeho životní procesy se nazývají biogenními. Kyslík, uhlík, vodík a dusík tvoří základ organických látek a proto se nazývají organickými, ostatní biogenní prvky se pokládají za tzv.minerální prvky.

Podle množství v těle se biogenní prvky rozdělují na makroelementy (dávkování do krmiva v gramech) nebo mikroelementy - stopové prvky (dávkování do krmiva v mg). Mezi nejdůležitější makroelementy patří kyslík (O), uhlík (C), dusík (N), vápník (Ca), fosfor (P), hořčík (Mg), síra (S), draslík (K), sodík (Na), chlor (Cl) a železo (Fe). Mezi nejdůležitější mikroelementy řadíme měď (Cu), Mangan (Mn), zinek (Zn), jod (I), molybden (Mo), kobalt (Co), Fluor (F), a selen (Se).

V organismu se většina minerálních látek nachází ve formě vodných roztoků, v malé míře ve formě pevných nerozpustných sloučenin, které jsou součástí např.kostní tkáně, srsti a peří.

Minerální látky plní v organismu celou řadu funkcí. Mezi některými můžeme jmenovat jejich účast na metabolických procesech v organismu prostřednictvím jejich přítomnosti v enzymech zpomalujících nebo urychlujících tyto reakce, významnou úlohu sehrávají v trávení, vstřebávání a úzce také souvisejí s reprodukcí a výkonem organismu.

Pro to, aby mohly minerální plnit svůj účel, musí se do organismu nějakým způsobem dostat. Odborně se tomuto procesu říká mechanismus vstřebávání. Existují tři základní způsoby, jak na to.

  • 1) pasivní difúzí a osmózou
  • 2) aktivním přenosem
  • 3) pinocytózou

ad 1) Pasivní difúzí a osmózou se vstřebávají látky snadno rozpustné ve vodě nebo v tucích. Princip toku je poměrně jednoduchý, jde o přesun z prostředí s vyšší koncentrací do prostředí s koncentrací nižší do ustanovení rovnováhy. Nejedná se o selektivní výběr transportujících se látek. Vstřebávané látky mezi sebou mohou soupeřit o průchod buněčnou membránou.Některé se nemusí ke kanálku vůbec dostat. Při tomto druhu přenosu je rozhodující velikost molekul. (př. vstřebávání Na, K, jednoduchých cukrů, mastných kyselin s krátkým řetězcem) Velké molekuly pórem buňky neprojdou.

ad2) Aktivním přenos probíhá proti gradientu koncentrace (proti vyšší koncentraci) a jeho podstatou je přenos látek za pomocí nosiče (většinou část bílkoviny) při spotřebě energie za účasti enzymu. Přenášené látky mezi sebou mohou soupeřit o místo na nosiči, nesoupeří ale již při samotném transportu. (př. vstřebávání aminokyselin, Ca, opět Na ).

ad3) Pinocytóza je zvláštním druhem pasivního přenosu, kdy dochází k pohlcení přenášené látky buněčnou membránou. Druh přenosu je typickým druhem pro velké molekuly (př. mastné kyseliny s dlouhým řetězcem spolu s glycerolem - vstřebávání tuků).

Doufám, že jste se prokousali až sem, protože teď přijde to hlavní. Když si dáte práci a podíváte se na obal granulí, které dáváte svému svěřenci a kamarádovi, zjistíte, že minerální látky v krmivu jsou v podstatě dotované dvojí formou:

  • v organické formě
  • ve formě anorganické

Anorganická forma představuje soli různých kyselin - sírany, uhličitany, fosforečnany příp. jiné sloučeniny - oxidy apod., které jsou povětšinou vstřebávány pasivním transportem pokud se vůbec vstřebávají. Popis nevýhody pasivního transportu viz.výše.

Na některých obalech se objevují ještě slovíčka jiná a to buď cheláty, nebo laktáty, nebo sequesterované minerály. Tyto slovíčka se týkají dotace stopových prvků.

O co jde?

Cheláty (proteináty), obchodní název bioplex - vazba mikroelementu na aminokyselinu. Vazba umožňuje prvku vstřebat se společně s bílkovinou pomocí aktivního transportu, vyhne se tím soupeření a je také za pomocí bílkoviny rychle přenášen na místo určení. Proti anorganicky vázaným minerálům mají tedy cheláty vyšší biologickou využitelnost. Teorie hovoří o dvou až trojnásobně vyšší využitelnosti než je tomu u prvků v anorganické formě.

Laktáty - fungují pravděpodobně na obdobném principu, čistě teoreticky mají snad dokonce vyšší využitelnost než bioplex. Otevřeně přiznávám, že o nich moc nevím, určitě přivítám další informace třeba formou mailu nebo komentáře pod článkem. Dík.

Samostatnou kapitolu navazující na kapitolu další jsou tzv.sequesterovené minerály. Mělo by se jednat o revoluční patentovaný proces Sea-Questa- Min (SQM) určený k ochraně stopového prvku před negativní reakcí v zažívacím traktu zvířete, kdy za působení tlaku, teploty a vlhkosti je minerál vázán na strukturu mořské řasy (kelpu) za vzniku polysacharidového komplexu.

Napsala jsem zde téměř citaci z propagačních materiálů distributora firmy, která tento druh dotace stopových prvků používá.

Tak trochu nevím co s tím, protože podle dostupných informací pes nedokáže polysacharidy (složité cukry) rozštěpit a využít, jelikož na to nemá nádobíčko v podobě enzymatického vybavení. Pohledem do podrobnějšího složení daného granulovaného krmiva shledávám ještě zdroj mikroprvků v anorganické formě, tak oprvdu nevím. Tím neříkám že je něco dobře nebo špatně, jsem jen na pochybách .

Posledním odstavcem jsem se dostala k další kapitole, která má název trávení. Vstřebávání a trávení není totéž. Vstřebávání látek je průchod skrze stěnu trávícího traktu do organismu, trávení je rozštěpení látek podávaných v potravě ještě v trávícím ústrojí. Když se nerozštěpí na průchozí velikost, neprojdou.

Snad to bylo stravitelné neřkuli vstřebatelné, těším se na ohlasy, příp. doplňující informace, které tady schází.

Ing. Yvona Rumpíková