krmná dávka

Pojmem denní krmná dávka se označuje průměrné celkové množství krmiva, propočtené na obsah vlhkosti 12 %, které potřebuje zvíře daného druhu, věkové kategorie a užitkovosti k zajištění všech svých potřeb (definováno zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech): https://www.bezpecnostpotravin.cz/zakon-cr-o-krmivech_1.aspx