analytické složení

V České republice se pro určení procentuálního zastoupení živin v krmivech využívají různé laboratorní metody a analytické postupy. Mezi běžně používané metody patří Kjeldahlova metoda pro stanovení obsahu bílkovin, extrakce tuků pro stanovení obsahu tuků, a další metody pro stanovení obsahu sacharidů, vlákniny, minerálů a dalších živin.

Samotné procentulání zastoupení živin v krmivu nemá ale vypovídající schopnost o jejich využitelnosti  pro organismus krmeného zvířete.