Zvukový povel | MUJPES.CZ

Dnes tedy připomeneme začínajícím psovodům, jak je důležité při výcviku "umět" dát psovi správně povel k provedení cviku. Jak jsme si už řekli, pes nechápe význam lidské řeči (viz. Článek"Pes a jeho přirozené chování") Než začneme cvičit, musíme si uvědomit, že pes při výcviku reaguje na výšku, sílu a citovou zabarvenost zvuku ( povelu ), který psovod vydá. Takže na nás je myslet na to, jakým způsobem daný povel psovi dáme. Náš hlasový projev při zadání povelu musí být hlasitý a výrazný. Používáme tón, který přikazuje a dává najevo rozhodnost (tímto usnadňujeme psovi lepší pochopení významu našich slov). 
Náš hlasový projev a jeho citové zabarvení není při zadávaní povelů vždy stejný.

Chceme-li psa cvičit: povel pronášíme dostatečně výrazně a nahlas, spíše tónem přikazujícím a rozhodným.

Chceme-li psa pokárat, nebo přerušit nežádoucí činnost:V žádném případě psa nepřemlouváme: "No, Astorku, mohl bys toho, prosím nechat, než se rozčílím". Použijeme projev velmi hlasitý, důrazný a nekompromisní. Pokud na něj pes nereaguje, je na místě trest, např.: lehký úder novinami, hození svazku klíčů (tato metoda se mně velice osvědčila a nedám na ni dopustit, v pozdější době a dodnes mi stačí, když klíčí jen zacinkám a pes již ví, oč se jedná), silné trhnutí vodítka, ale i zatahání za kůží na krku psa má u menších psíků velkou účinnost.Velkého psa bychom jen těžko chytali za kůži a zvedali, ale jako výhružku to můžeme také vyzkoušet. Je to způsob zcela přirozený. V přírodě tak matka trestá neposlušná štěňata.
Pokud psovod nemá dostatečnou dávku trpělivosti a pevné nervy při výcviku psů a pokud často používá nepřiměřené tresty ( bití,kopání do psa ) - je navždy narušen vztah mezi ním a psem a jen velmi těžko se ztracená důvěra psa k psovodovi nachází. A pokud chce psovod jednou něco se svým psem dokázat, potřebuje, aby jeho psí svěřenec měl k němu důvěru. Bez důvěry ke svému pánovi se nikdy nemůže osvědčit. Množství příjemných zážitků psa během výcviku určuje jeho pozdější chuť k práci a veškeré metody výcviku jsou založeny na kontaktu a důvěře mezi psovodem a psem.

Chceme-li psa pochválit, nebo povzbudit při výcviku: mluvíme středně hlasitě, ale velmi radostně, povzbudivě a nadšeně ( více o způsobu chválení v článku "Na kole se psem, v klidu" )