Život ve smečce a výcvik | MUJPES.CZ

Ještě předtím, než se dostaneme k samotnému výcviku, bychom si měli alespoň trochu přiblížit, jak to funguje nebo fungovalo ve smečce.

Ve smečce psovitých šelem panuje přísná hierarchie-tj.existuje v ní hodnostní žebříček, na jehož vrcholu je jedinec vůdčí, všem ostatním nadřazený, kterého musí všichni poslouchat a uznávat. Pokud tomu tak není, respekt si vynutí. Hned za ním je stupínek č.2 a to je jedinec jemu podřízený, ale ostatním členům nadřízený.a takto to postupuje až k úplně poslednímu jedinci smečky. Ale toto pořadí ve smečce není neměnné. Uvnitř smečky probíhají neustálé boje o získání lepší pozice.


Teď si pomalu přiblížíme, jak to funguje dnes v rodině. Když si přinesete domů štěně, je schopno během několika dnů bezpečně rozpoznat dominantní členy smečky - dospělé osoby. Pozná také podřízené členy smečky- děti. Dominantní členy smečky respektuje, děti však nikoli. Nechtěla bych vás uvést do omylu, že pes bude poslouchat všechny dominantní osoby ve smečce tj. dospělé osoby. I tady se pes velmi rychle naučí někoho respektovat, uznávat, více či méně. Děti pes chápe jako mláďata ve smečce, hraje si s nimi, ale neposlouchá je.
Proto výcvik psa nedospělými dětmi přináší menší výsledky, než když je pes cvičen dospělým člověkem, který má u psa autoritu.

Problém ovšem nastane, když se nedůslednou výchovou dostane majitel psa do úlohy člena smečky - to je na druhé místo smečky. Příčinou bývá neprůbojnost nebo nedůslednost psovoda.
V minulém článku jsem se krátce zmínila o hře psa a psovoda. Hra člověka se psem není nedůstojná, nýbrž usměrněná hra je součástí vážné výcvikové práce. Dokáže vylepšit vztah mezi psovodem a psem.
Čas cvičení je opět určen způsobem života ve smečce. Musíme si uvědomit, že pes je psovitá šelma, která je nejvíc aktivní v době podvečera, noci a v ranních hodinách. V tuto dobu se smečka vydávala na lov a obstarávala potravu. Naopak dopoledne, v poledne a v čase večera odpočívala a spala. Proto se také štěně nejlépe učí brzy ráno - nejlépe dopoledne do 9-10 hodin a odpoledne v čase mezi 18.-21. hodinou. Naopak v době kolem poledne a odpoledne nejvíce času prospí. Máme-li však z dospělého psa v závěru výcviku připravit psa všestranně upotřebitelného - trénujeme se psem v kterémkoli čase a v kterémkoli počasí.