Stranové povely pravá a levá | MUJPES.CZ

Tyto povely jsou velmi užitečné jak pro psa, tak pro psovoda. Složitější je naučit psa na ně reagovat.
Zkuste to třeba tak, že vezmete jeho oblíbenou hračku, točíte s ní daným směrem a přitom udáváte tu správnou stranu. Pes se soustředí a sleduje vás.

Když psa učíte točení doprava, mějte ho u levé nohy a naopak. Pokuste se od psa pomalu oddalovat. Tak si pes zvykne, že tento povel můžete použít i jinak, než v bezprostřední blízkosti. Ideální trénink pro vaše vycházky. Pokud přicházíte k rozcestí, tak i když je pes před vámi, udejte stranu a výrazně se celým tělem natočte správným směrem. Pes má velký zrakový úhel a změnu směru zaregistruje i za sebou. Tuto metodu však používám až po nácvicích s hračkou. Při tréninku nezapomínejte používat ruce. Ukazujte vždy tou, na které straně je váš pes.

Pokud cvičíte agility, tak stejný způsob použijte na cvičáku. Uveďte stranu a rukou ukažte na danou překážku.
Přeji hodně štěstí při nácviku pravá a levá