Venčí celá rodina. | MUJPES.CZ

Venčíme odděleně.
Venčíte psa pouze vy nebo vám pomáhají i ostatní členové rodiny. V případě více "venčitelů" je dobré dodržovat několik zásad, kterými výrazně zjednodušíte psí život. Vzhledem k tomu, že na vycházkách po psovi požadujete splnění určitých cviků, je téměř nutné dodržovat tuto zásadu: každý psovod (tj. rodinný příslušník venčící psa) by měl používat stejné povely pro jednotlivé cviky! Cviky se rozumí např. přivolání. Bývá naprosto běžné, že manžel používá povel KE MNĚ a manželka povel K NOZE na tentýž cvik. Popovídejte si o povelech a snažte se používat stejné slovo pro jednotlivé cviky v působnosti celé rodiny. Uvědomte si, že nejde jen o povely. Pro psa jsou daleko důležitější posunky. Tudíž pokud manžel, při přivolání zvedá ruku, měla by manželka okopírovat toto chování a přivolávat psa úplně stejně (nebo samozřejmě naopak). Pokud se povely a posunky budou psovi jevit stejně, rychleji se naučí a upevní správné reakce (např. rychlé přiběhnutí). Vždy je dobré okopírovat chování od tzv. vůdce smečky. To nemusí být autoritativní otec či matka, je to většinou ten člověk, který psa nejčastěji venčí, stará se o něho, kartáčuje ho atd. Může to být i desetiletá holčička. Tudíž rodiče zkousněte svoji ješitnost a zkuste si nechat poradit i od svých ratolestí, pro které je pes velký koníček a snaží se, narozdíl od vás, sbírat informace. 

Venčíme společně.
Patří-li nedělní vycházky se psem, k vašim rodinným akcím, je dobré opět dodržovat několik rad. Předně si uvědomte, že psa by měl vést jen jeden (nemyslím na vodítku). Není nic horšího, než pětičlenná rodina pokřikující na psa. Pes je většinou zmatený, nepřiběhne ani k jednomu. Pokud vždy bude vydávat povely jen jeden člověk, pes snáze pochopí, co má dělat. Opět by to měl být člověk, který psa venčí nejčastěji a je jeho pán. 

Psa vždy volejte tak, aby všichni účastníci výletu byli v jedné skupině. Jen těžko se psovi odbíhá od jedné půlky jeho smečky ke druhé.

Pes je velice přizpůsobivý. Celkem snadno si na vaše nelogické (podle psa) věci zvykne. Jde i o to, že jich začne využívat ke svému prospěchu. Např. jestli na něj volají čtyři lidé naráz, většinou se dozví, že když nepřiběhne vůbec, nečeká ho žádný trest (v tomto případě ho nepotrestá nikdo). Správně by měl poslechnou všechny, nebo alespoň vůdce smečky. Když je psovod sám, je naprosto jasné, od koho trest, ale i pochvalu může čekat.