Pes – jako specialista pro vyhledávání mrtvých ptáků

Tento server navštěvují pejskaři laici i profesionálové. Většina z Vás jistě slyšela o psích specialistech, kteří pomáhají člověku v různých odvětvích a směrech.

Málokoho překvapí, že se psích schopností využívá například při hledání pohřešovaných osob v lavinách, sutinách po různých tragédiích a katastrofách, psiska hledají jak živé lidi, tak jejich ostatky pro policejní vyšetřování. Psí čich našel uplatnění při soudních rozepřích, kdy pes určuje z pachových vzorků viníka, psi jsou využíváni při kontrolách zásilek, kde hledají omamné látky. Ale jsou i specialisté, kteří hledají ukryté zbraně či uprchlíky. Známe psy, kteří určují lidský pach pod vodní hladinou, slyšeli jste jistě i o psech zvaných lidově „Popelkách“, kteří určují po požárech, kde bylo ohnisko jeho vzniku a pomáhají tak při vyšetřování. Psi hledají i lanýže, psi pomáhají při lovu, či jsou nepostradatelnými pomocníky různě handicapovaných lidí. Ať již jde o sluchově či zrakově postižené občany nebo člověka na vozíčku. Psi jsou také využíváni při canisterapii, kde pomáhají rozvíjet pozornost, svalstvo, komunikaci u lidských seniorů či u mentálně postižených a hlavně pomáhají uklidňovat duši. Dnes je již známa i možnost využití psího čichu při diagnostice rakoviny….. Jistě se v budoucnu najde pro využití excelentního psího čichu ještě mnoho uplatnění, o kterých dnes nemáme ani tušení.

Ale ruku na srdce. Kolik z Vás slyšelo, že se psí čich využívá pro hledání mrtvých ptáků?

Ale v ČR opravdu existuje jeden oficiální psí specialista, který pro potřebné statistiky oboru životního prostředí vyhledává mrtvolky ptáků a netopýrů, kteří uhynuli v důsledku kolize se stavbami (např. s větrnými elektrárnami) či na komunikacích. Tímto jedinečným specialistou je pes plemene australského ovčáka jménem Agassi. Jeho oficiální označení je CADAVER DOG.

A co má vůbec takovýto psí specialista jako náplň práce? Začneme od počátku.

První bychom si měli pořádně osvětlit slovo CADAVER. Cadaver – to je jednoduše řečeno „mrtvola“ nebo ostatek něčeho, co bylo původně živým tvorem. Může být lidský nebo zvířecí.

A jakým způsobem pes mrtvolky hledá? Samozřejmě čichem. Čich psa je 1000 000x lepší než čichové schopnosti člověka. Pes je schopen označit například archeologická naleziště s cadaverem i mnoho tisíc let starým!

Agassi je specialista pro vyhledávání uhynulých zástupců AVIFAUNY ( ptáci ) a CHIROPTEROFAUNY ( netopýři ), které lze nalézt v určitém okruhu kolem obvyklých míst potenciálních kolizí (např. kolem výškových objektů, větrných elektráren, komunikací apod). Zřejmě nejlépe jsou ve světě zpracovány údaje o kolizích s větrnými elektrárnami. Ročně se nálezy cadaverů sčítají a tyto údaje se vyhodnocují v rámci výzkumu dopadu vlivu větrných elektráren na životní prostředí. Např. v Pensylvánii bylo podrobeno výzkumu 44 větrných turbín a bylo zjištěno, že následkem kolize s nimi zde uhyne 1500 netopýrů během 6 týdnů! Z našeho území tak negativní údaje k dispozici však nemáme a výzkum je teprve v začátcích.

Základním cílem výcviku psa je, aby aktivně vyhledával v terénu pozůstatky zástupců vybraných skupin živočichů. Způsoby jsou dva – pes vyhledává cadaver při volném pohybu, tak při jeho navádění do úzce vymezeného prostoru.

Vycvičený pes musí vyhledat a označit pouze uhynulé jedince ptáků a netopýrů, zástupce z ostatních skupin (např. drobné hlodavce) důsledně ignorovat.

V žádném případě nesmí dojít k znehodnocení nalezeného cadaveru tím, že by jej pes odnášel cvičiteli, hrál si s ním, vyválel se v něm, či jej dokonce sežral. Vycvičený pes se od nalezeného cadaveru nevzdaluje a ani se jej nedotýká.

Pes čeká u nalezeného cadaveru v určité poloze, a to po celou dobu, než přijde cvičitel. Po příchodu cvičitele cadaver jednoznačně označí – tj. ukáže na něj tak, aby byl cadaver pár centimetrů od nosu (čenichu) a cvičitel jej byl schopen bez problémů nalézt.

Pes musí umět označit takový cadaver nebo jeho části, které jsou jednoznačně nalezitelné pro člověka – pokud je v místě pouze pachová stopa a jakýkoliv (byť malý) objekt již není fyzicky přítomen a tedy nenalezitelný člověkem, pes takové místo neoznačuje.

Výcvik pachového psa pro praktické využití trvá cca 8 měsíců. Samozřejmě záleží na šikovnosti a píli jak psa, tak psovoda.

Tréninky probíhají na základě pozitivního podmiňování, za odměnu přijde hra a jako prostředek k označování žádoucího – přesného chování využívám klikr. Nejdůležitějšími faktory pro úspěšnou spolupráci se psem v praxi je hlavně porozumění, komunikace, důvěra.

U nás je vůbec tento výzkum vlivu větrných elektráren na přírodu velmi mladý, jeho kolébkou je USA, Kanada a v Evropě pak Irsko, Španělsko, Holandsko, Dánsko a Německo.
Dříve se používalo hledání pomocí pouze lidských sil. Výzkumu však bylo prokázáno, že tým deseti lidí nalezne okolo 42% určeného cadaveru v dané lokalitě a jeden pes až 81%. Používání psů pro tuto práci však zatím nemá dlouhou tradici. První zemí, která začala využívat schopností čtyřnohých pomocníků při této činnosti byla Pensylvánie a Západní Virginie v roce 2004, kde si pro tuto práci zvolili labradorské retrívry.

Již nyní se na tuto úzce specializovanou činnost připravují další dva adepti – opět psi plemene australský ovčák. Takže bude mít ČR svůj první specializovaný tým CADAVER DOGS pro vyhledávání mrtvých ptáků a netopýrů.

A kdyby jste náhodou někdy potkali v polích střední pejsky s dečkou přes záda s nápisem CADAVER DOG čmuchající okolo, nerušte je v práci, prosím.