OPERACE-ZVLÁDNEME TO?- díl III - Pooperační péče | MUJPES.CZ

Operaci jsme úspěšně zvládli a pokračujeme v pooperační nebo postanestetické péči.

Bezprostředně po anestezii je postup u všech zákroků stejný. Probouzení by mělo probíhat na veterinárním pracovišti pod dohledem lékaře. Po každém zákroku mohou nastat pooperační komplikace a v tom případě může veterinární lékař okamžitě zakročit a pomoci a nehrozí riziko z prodlení.

Po náročnějších zákrocích je nutná hospitalizace do druhého dne.

Po příchodu domů pacienta umístíme na klidném, stinném a teplém místě. Po anestezii je mírně narušena termoregulace a pacient může mít i neadekvátní reakce na vnější podněty-hluk,ostré světlo, přítomnost jiných zvířat nebo cizích lidí. Doma můžeme podat menší množství tekutin a zhruba 6 hodin po zákroku i potravu – nejlépe komerční dietu, nebo vývar, případně několik piškotů. Druhý den po zákroku krmíme normální krmnou dávkou, pokud veterinární lékař neurčí jinak.

Pro další pooperační péči můžeme zákroky rozdělit na operace měkkých tkání a ortopedické operace. Liší se hlavně délkou rekonvalescence a náročností péče.

U operací měkkých tkání pooperační péče zahrnuje klidový režim, podávání léčiv a ochranu operační rány. Kvůli hojení je potřeba do vytažení stehů, což je 8-14 dnů, omezit pohyb zvířete na minimum – venčíme pouze na krátkém vodítku omezenou dobu, zamezíme kontaktu s jinými zvířaty a pohybu do a ze schodů. Dle charakteru zákroku se podávají antibiotika, léky proti bolesti a na podporu hojení. Dávkování a dobu podávání určí veterinární lékař. Někdy dávky nemusí odpovídat příbalovému letáku u léčiva, protože dávkování u zvířat má své specifika. Proto nikdy svévolně neměníme danou léčbu a případné pochybnosti konzultujeme přímo se svým ošetřujícím lékařem. U bolestivých zákroků se podávají analgetika, dávkování je individuální s ohledem na typ zákroku, věk a temperament pacienta a s ohledem na psychický stav zvířete. Dále je potřeba chránit operační ránu před sebepoškozením – olizováním a okusováním a před vnějším znečištěním a udržovat ji v suchu a čistotě. To, že sliny léčí, je pouhý mýtus a rozhodně neplatí u operačních ran. Zvíře si může olizováním zanést do rány infekci a může ránu mechanicky poškodit. Použijeme ochranný límec, ochranné návleky, pro břišní operace tričko apod. Tyto pomůcky lze pořídit u specializovaných firem. Ránu kontrolujeme dvakrát až třikrát denně, kritické období pro hojení je 3. – 5. den po zákroku. Proto v tomto období většinou absolvujeme pooperační kontrolu u lékaře. Pooperační rekonvalescence většinou končí vyjmutím stehů.

Ortopedické operace jsou pro rekonvalescenci a péči náročnější. Mezi nejčastější zákroky patří operace zlomenin, operace vývojových vad kloubů a operace přetržených vazů. Ve všech případech je minimální doba rekonvalescence 6 týdnů. Antibiotika a analgetika se podávají dle typu zákroku 2 – 3 týdny. Výborným doplňkem pro podporu hojení a proti pooperačním otokům je např. preparát Wobenzym hojně používaný u lidí. Klidový režim je podobný jako u operací měkkých tkání a cílem je co nejmenší zátěž pro operovanou končetinu. Venkovní pohyb povolíme pouze na nezbytnou dobu pro vykonání potřeby zvířete, zamezíme výskokům, prudkým pohybům, kontaktu s jinými zvířaty, u menších plemen pohybu po schodech. Omezit používání operované končetiny můžeme použitím speciálních nadlehčovacích popruhů, které se vyrábí zvlášť na přední nebo zadní končetiny. Někdy je nutno pro zamezení pohybu použít box nebo klec přiměřenou velikosti zvířete. V současné době lze u některých firem klec na potřebnou dobu i zapůjčit. Po některých operacích má zvíře přiložen fixační nebo krycí obvaz. V tom případě je nutno zajistit ochranu obvazu před poškozením samotným zvířetem, před znečištěním, namočením, před vlhkostí podkladu, po kterém se zvíře pohybuje apod. Můžeme použít silnější ponožky nebo vyrobit návleky ze starých kalhot, mikiny nebo ochranné pomůcky zakoupit. Lze využít i ochranný límec. Obvaz pravidelně kontrolujeme, zda je v pozici, není promočený, nezapáchá, netlačí, neřeže apod. Převazy může provádět pouze veterinární lékař. Intervaly mezi převazy jsou individuální dle typu zákroku a temperamentu zvířete. Po kritické době, kdy je nutné dodržovat striktní klidový režim nastává období rehabilitace. Většinou spočívá v postupném zvyšování zátěže a pohybu nejlépe po měkkém podkladě – trávník, písek. V létě a v teplém počasí můžeme doplnit plaváním. Některá veterinární pracoviště jsou vybavena speciálním rehabilitačním bazénem s chodícím a běhacím pásem. Většinou po 2 – 3 měsících po operaci se pacient může vrátit do svého běžného režimu. U zlomenin nás po zhojení ještě čeká vyjmutí osteosyntetického materiálu.

Na závěr malé shrnutí:

Kdy kontaktovat veterinárního lékaře?

  • při prodlouženém probouzení (trvajícím déle než 12 hodin)
  • při změně barvy sliznic - šedá, porcelánově bílá
  • při déletrvajícím zrychleném dýchání
  • pokud se objevilo opakované zvracení
  • pokud pacient odmítá vodu a krmivo déle jak 24 hodin, u štěňat a malých plemen 12 hodin
  • pokud je operační rána oteklá, červená, krvácí nebo prosakuje a mokvá
  • při výskytu větší bolestivosti, naříkání a změn chování zvířete

V tomto článku nelze postihnout všechny možnosti pooperační péče, u některých zákroků je úzce specifická. Například u operací trávicího traktu je nutno dodržovat přísný dietní režim, u operací neurologického charakteru je důležitá okamžitá pooperační rehabilitace a cvičení.

V některých případech je péče o pacienta časově i odborně náročná, a pokud nemáte možnost potřebnou péči zajistit, je možné se obrátit na profesionální firmu, kde se Vám o Vašeho miláčka v době rekonvalescence kompletně postarají a zajistí veterinární dohled.

MVDr. Pavla Alexandrová