DOVOLENÁ 19.8.2024

Miniinvazivní metody ve veterinární medicíně | MUJPES.CZ

Kastrace fen

Kastrace u fen je jedním z nejčastěji prováděných chirurgických zákroků ve veterinární praxi. Je nejspolehlivějším způsobem zabránění říje a s tím souvisejících problémů jako je falešná březost, nechtěná štěňátka a pod. Zároveň se tak snižuje riziko výskytu zánětu dělohy (pyometra) a nádorů mléčných žláz. Možnosti chirurgické kastrace u fen jsou v zásadě dvě: ovariektomie- což je odstranění pouze vaječníků, nebo ovarihysterektomie- odstranění vaječníků i s dělohou. V případě preventivní kastrace u zdravých fen bez postižení dělohy je zcela postačující odstranění vaječníků a ponechání dělohy, která se časem zmenší v drobný vazivový pruh, který nečiní žádné obtíže. Naopak při kastracích terapeutických z důvodů výskytu zánětu dělohy, tumorů atd. je nezbytné odstranit jak vaječníky, tak dělohu v patřičném rozsahu. Obě metody lze provést tradiční (laparotomickou), nebo miniinvazivní (laparoskopickou) technikou. Miniinvazivní chirurgické zákroky nabývají v posledních letech rapidně na významu jak v oblasti diagnostiky, tak při ošetření pacienta.
Minimálně invazivní metody přinesly tak jako u lidí výhody v podobě menší bolestivost po zákroku, snížený výskyt infekcí, menší riziko výskytu krvácení, rychlejší rekonvalescence a kratší doba hospitalizace ve srovnání s tradiční metodou provedení kastrace. Svou roli hraje bezesporu i estetické hledisko spojené s malou operační ránou a tudíž i jizvou.

Preventivní ovariektomie

Na našem pracovišti se standardně provádí předoperační klinické vyšetření, čímž je minimalizováno riziko spojené se zákrokem, resp. anestezií, eventuelně se doplňuje laboratorními testy. Toto vyšetření se provádí ráno v den nástupu pacientky k zákroku a pokud je jeho výsledek v pořádku je pacientce (stále v přítomnosti majitele aby se fenka cítila co nejlépe) zavedena do žíly kanyla (což obnáší jedno píchnutí injekce), kterou je aplikována látka pro sedaci a následnou anestezii. Dále již bez majitele je fenka napojena na inhalační přístroj a je jí oholena srst na břiše a kůže připravena k operaci. Na operačním sále leží pacientka na operačním stole na zádech a operatér jí zavede přes 0,5cm dlouhou ranku v oblasti pupku do břicha laparoskopickou kameru. Ta umožní kontrolu všech orgánů dutiny břišní, včetně těch, které nejsou při tradiční metodě kastrace dosažitelné, protože při ní se operatér také snaží provést zákrok přes co nejmenší jizvu, ale zde na úkor možnosti revize dutiny břišní. Pokud není shledán žádný jiný problém v břiše (náhodný nález), je zaveden druhý port (opět rána 0,5 cm), kterým prochází do dutiny břišní speciální kleště, jimiž jsou postupně uchopeny oba vaječníky. Poslední port je zaveden pro prostup speciálního zařízení umožňujícího oddělení vaječníku od dělohy zcela bez krvácení. Oddělené vaječníky jsou následně vyjmuty z dutiny břišní přes ranku jednoho z portů, kterou bývá někdy nutné zvětšit cca na 1-1,5 cm. Po zašití všech incizí (na každou vyjde na kůži 1 – 2 stehy) je fenka odvezena ze sálu do speciálního kotce s vyhřívanou podložkou a ponechána na infuzi do probuzení. Odpoledne až je pacientka zcela probuzena a nevyžaduje další lékařský dozor je předána majiteli do domácí péče a na vodítku s ním odchází domů (obr. 3). Tam je pak čeká 10-14 dní klidovější režim, hlídání ať si fenka nevylíže kožní stehy a nezpůsobí si tím sama komplikace a nehezkou jizvu a pár dní užívání antibiotických tablet. Po této době jsou vytaženy kožní stehy a fenka se může zapojit do zcela normálního režimu.

Gastropexe

Smrtelné a náhle vznikající onemocnění žaludku, mezi chovateli známé pod pojmem „přetočení“ žaludku nebo také torze žaludku je obrovskou hrozbou zejména pro velká a obří plemena psů, a to nejčastěji s hlubokým a prostorným hrudníkem jako je německý ovčák, německá doga, dobrman a plemena molosů a ohařů. O tomto onemocnění se vedou nekonečné diskuse a „zaručeně spolehlivých“ metod jak tomuto onemocnění předejít je jako maku. Pravda je však taková, že dokud nebudeme znát přesnou příčinu a mechanizmus vzniku a rozvoje onemocnění, nemůžeme ani s jistotou říct, čím tomuto onemocnění konzervativně zabránit. Ovšem přece jen zde jedna možnost je, a tou je preventivní (ještě než k přetočení vůbec dojde) přišití žaludku ke svalovině stěny břišní v optimální pozici (gastropexe). A stejně jako u kastrací (viz výše) máme dvě možnosti: techniku tradiční (laparotomická), při níž otvíráme dutinu břišní ve střední linii v rozsahu 10-15cm (dle velikosti pacienta), nebo techniku miniinvazivní (laparoskopická), při níž potřebujeme opět optický port (ranka 0,5cm v pupku) a nástrojový port zvětšený na cca 2 cm, v místě přišití žaludku (obr. 1). Fixace žaludku přišitím je prozatím jediným fungujícím způsobem jak opravdu snížit riziko přetočení žaludku.
Mnoho majitelů využívá této možnosti např. v souvislosti s uvedením psa do anestezie z důvodu rentgenologického vyšetření kyčlí apod. Dobrou zprávou pro majitele fen je, že laparoskopicky asistovaná gastropexe a kastrace se dají provést najednou během jednoho zákroku (obr. 2). Možností dalších miniinvazivních zákroků je celá řada a určitě budou přibývat se stále pokračujícím vývojem a rozvojem nových přístrojů a technologií jak v oblasti „lidské“, tak „zvířecí“ medicíně. Veškeré dotazy související s laparoskopicky asistovanými zákroky ráda zodpovím telefonicky, emailem, nebo osobně na našem pracovišti na Oddělení chirurgie a ortopedie KCHPK FVL na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.

MVDr. Lucie Urbanová
lucieurbanova@email.cz
tel. 606 638 088