OPERACE – ZVLÁDNE ME TO? - díl I. -předoperační příprava | MUJPES.CZ

V životě nastávají situace, kdy musíme s naším zvířecím miláčkem podstoupit chirurgický zákrok. Může to být z důvodu prevence, například kastrace, nebo úrazu jako jsou zlomeniny, poranění vazů, svalů, otevřená poranění, kousné rány a také z důvodu nemocí, např. onemocnění páteře, vývojové vady, nádory, neprůchodnost střeva po pozření cizího předmětu, močové kameny, záněty dělohy apod.

V této situaci je často kladena otázka „Co taková operace obnáší a jak probíhá?“ Je potřeba rozlišit tyto zákroky na akutní a neakutní, protože předoperační příprava se v jednotlivých případech velmi liší.

V případě, že se operace musí provést neodkladně, ztrácíme možnost svého miláčka a sebe na toto připravit. Jedná se hlavně o zákroky typu otevřených krvácejících poranění, akutní zánět dělohy, neprůchodnost střeva, vnitřní zranění po autoúrazech, výhřezy meziobratlových plotének, zlomeniny. Tady se musí operatér spolehnout hlavně na vaše informace o aktuálním zdravotním stavu psa či kočky. Proto se snažte veterináře informovat, co nejpřesněji o prodělaných nebo probíhajících závažných onemocněních ledvin, jater, srdce, o tom, zda zvíře netrpí alergiemi, epilepsií, zda už v minulosti prodělalo nějaký chirurgický zákrok nebo anestezii a jak to snášelo. Důležité je zhodnotit celkový zdravotní stav a případné odchylky, jako například zvýšený příjem tekutin, průjem, výtok z nosu nebo z očí, pokašlávání. Taky je důležité zmínit, zda zvíře bere nějaké léky. Poté již následuje sedace, anestezie a samotný chirurgický zákrok.

Pokud je zákrok plánovaný, to jsou např. kastrace, kýly, odstranění nádorů, operace vazů a vývojových vad, je možno se důkladně připravit. Operační lhůty se pohybují od několika dnů až po několik týdnů podle závažnosti onemocnění. Je dobré si zákrok načasovat tak, abychom se mohli svému miláčkovi alespoň pár dnů po operaci plně věnovat, než se jeho stav stabilizuje. Musí si zvyknout na jiný denní režim, většinou omezené vycházky, přítomnost obvazů, ochranného límce.

Týden před operací doporučuji začít podávat multivitaminové preparáty. Operace je zátěž po celý organismus a vitamíny zvyšují celkovou odolnost, podporují imunitu i hojení po operaci.

Několik dnů před zákrokem se vyhněte větší zátěži jako je cvičení na cvičištích, delší výlety a také nadměrnému kontaktu s jinými zvířaty. Organismus potřebuje být odpočatý a kontaktem s jinými zvířaty vystavujeme pacienta riziku akutní infekce. V tomto období psa nekoupejte ani nepodávejte antiparazitární přípravky pro odbešení, odčervení. Při koupeli hrozí prochlazení a oslabení imunity a aplikace přípravků může způsobit neadekvátní nebo alergickou reakci při podávání léků během operace. V této době neměníme stravovací návyky, tzv. „přilepšení „ před operací může způsobit akutní trávicí potíže a poté zbytečný odklad zákroku.

1 den před zákrokem rozdělte krmnou dávku na dva díly-ranní a večerní. Před operací bude mít pacient 12hod hladovku, pokud konkrétní zákrok nevyžaduje jinak. Nápoje je možno v menším množství podat i 2 hodiny před zákrokem. Menším plemenům, která při hladovění více energeticky strádají, podáváme ještě ráno v den operace něco sladkého, jako jsou piškoty nebo voda s glukopurem. Je taky velmi důležitá psychická pohoda pacienta, a proto se snažme chovat klidně, i když jsme samozřejmě nervozní. Pes či kočka přejímají naše nálady i nervozitu. I v případech, že je zvíře značně neklidné, nepodávejte žádná sedativa, mohlo by to ovlivnit průběh premedikace anestezie i samotnou anestezii.

Týden nebo několik dnů před zákrokem, na některých pracovištích i v den operace budete absolvovat předoperační vyšetření. Rozsah tohoto vyšetření se liší podle délky, náročnosti a typu operace. Záleží také na druhu zvířete, plemeni a věku pacienta. U starších pacientů je vyšetření podrobnější. Základem je podrobná anamnéza, což jsou informace o zdravotním stavu poskytnuté majitelem zvířete zmíněné výše a klinické vyšetření. Klinické vyšetření zahrnuje zhodnocení celkového zdravotního stavu, zjištění tělesné teploty, hmotnosti, poslechové vyšetření srdce a plic, prohmatání mízních uzlin a dutiny břišní, vyšetření očí. Dále následuje hematologické a biochemické vyšetření krve, zaměřené hlavně na vyšetření správné funkce ledviny a jater, které jsou velmi důležité při odbourávání anestetik z organismu pacienta. Provádí se EKG vyšetření srdce a v konkrétních případech sonografické vyšetření dutiny břišní a rentgenologické vyšetření hrudníku.

Pokud jsou zjištěny nějaké odchylky ve zdravotním stavu pacienta, veterinární lékař navrhne buď odklad zákroku nebo předoperační aplikaci léků např. na ochranu jater, podporu srdce nebo speciální dietu.

V případě, že je vše v pořádku následuje operace a pokud dodržíte základní pokyny a instrukce vašeho veterinárního lékaře nemáte se čeho obávat. V příštím díle se budeme věnovat samotnému chirurgickému zákroku.

MVDr. Pavla Alexandrová