Měnit nebo neměnit značku granulovaných krmiv? | MUJPES.CZ

Obecná praxe: mám(e) psa. Pes potřebuje pravidelný přísun nějaké stravy, která by ho udržela při životě, resp. v optimální kondici a zdraví odpovídající jeho věkové kategorii. Protože jsem moderní člověk, mám sice psa, ale také spoustu dalších koníčku a zájmů, rodinu nevyjímaje potřebuji ho nakrmit rychle, tak, aby mě příprava jeho večeře (snídaně, případně oběda) nezabrala mnoho času. Nejsem také nelida, takže mám radost, když pejskovi chutná, vylíže misku, nenechá zbytky a spokojeně odfuní do pelíšku. Ideální řešení (pro mě): zkrmování kompletních granulovaných krmiv.

Jsem zvyklá(lý) na jednu značku. Ale mě začíná hryzat svědomí – je to už pátý pytel toho samého. Nedělám chybu?

Důvody pro věrnost:

  • každá značka má své specifické surovinové složení. Předkládané krmivo je nejefektivněji zpracováváno po určité době návyku, řádově po asi 6 týdnech od počátku krmení. Změny jsou z tohoto důvodu neekonomické.
  • prodejce mé značky nemá práci se sháněním něčeho jiného. Vím, kam jít. Jsem jeho stálým zákazníkem, počítá se mnou, ten „můj“ pytel drží skladem.

Důvody pro nevěru:

  • stálé surovinové složení krmiva je z jedné strany výhodou, z pohledu výživy se ale jedná o tzv.monodietu. Jestliže je krmivo na slušné úrovni, dejme tomu. Problém může ale nastat ve chvíli, kdy krmivo není z různých důvodu natolik kompletní a vyvážené, jak o něm jeho výrobci tvrdí. Daný případ může nastat i u značky, která se dlouhodobě jeví jako bezproblémová třeba chybou ve výrobě (lidský faktor), výpadkem dodávky surovin pro výrobu a náhradou výpadku, změnou způsobu transportu krmiv, změnou výrobce značky apod.
  • naprosto běžný důvod ke změně je zjištění problému, který velmi pravděpodobně souvisí s výživou, i když nemusí (snížená kvalita srsti, ztráta hmotnosti, lomivost drápů, počínající obezita)
  • ztráta chuťové atraktivnosti podávané krmné dávky

Jak změnu provést:

  • vyberte si značku „následovnici“
  • na menším množství vyzkoušejte ochotu psa nové krmivo přijímat
  • přechod se většinou provádí pozvolně postupným přimícháním nového krmiva do krmiva starého a jeho pozvolnou náhradou. V číslech: 1.den 20%nového: 80% starého, 2.den 30%nového: 70% starého, 3.den 40:60, 5.den 50:50, 6.den 60:40, 7.den 70:30 atd. U citlivých jedinců se mohou objevit trávící problémy signalizované častějším vyprazdňováním, které ale mají většinou přechodný charakter a odezní.

Přechod lze urychlit zvýšením přidávaného podílu nebo provést také náhle, záleží na individualitě psa.

Pes není býložravec. U býložravce, který tráví pomocí mikroflóry v předžaludcích a je na ní existenčně závislý je každá náhlá změna krmné dávky rizikovým faktorem vedoucí ke snížení užitkovosti (dojivosti, snížení přírůstků). Pes netráví převážně mikroflórou. Pes má ve výbavě velmi silně koncentrované trávící šťávy. Osobně neustálé nabádaní k vyvarování se změn v krmné dávce považuji spíše za tah zajišťující odbyt. Věrný zákazník = dobrý zákazník. Na druhé straně není důvod měnit, když je vše, tak jak má být. Setkávám se ale s lidmi, kteří návrh na změnu přijímají s vyděšeným výrazem v očích a otázkou zda svému pejskovi neublíží. Ne, neublížíte.

Ráda bych na tomto místě ještě upozornila na jeden problém, se kterým se v praxi setkávám. Ten problém vypadá přibližně takto: pes – středního věku, miláček celé rodiny. Rok na stále stejném krmivu a dle udání majitele krmen pouze tímto krmivem začíná pozvolna ztrácet svalovou hmotu - „hubne“. Zdravotní komplikace vyloučeny. Majitel pro něj žádá variantu téže značky, nicméně s označením hight- performance. Pes je ustájen v bytě, zátěží jsou sice každodenní, ale pouze hodinové procházky, většinou na vodítku. O vyšší zátěži nelze hovořit. Nově zvolená varianta krmiva má být řešením ustálení hmotnosti. Je to ale skutečně řešení?

Krmivo má nějakou deklaraci jakostních znaků. Deklarace vychází z laboratorně zjištěných hodnot a spíše než deklarace je vhodnější termín garantovaná analýza. Garantovaná analýza uvedená výrobcem na obalu krmiva nás informuje (pokud o ony informace stojíme) o gramech N-látek (dusíkaté látky), gramech tuku, gramech vlákniny a dalších údajích předepsaných zákonem výrobci k uvedení na obalu krmiva.

Pozor! Deklarace nevypovídají nic o využitelnosti zdroje deklarovaných látek.

Tzn. - jen příklad: 200g tuku může být tvořeno z 80% pro psa méně stravitelnější formou rostlinného tuku a 360g N-látek může být (zase jen příklad) z 30% péřová moučka – pro psa nevyužitelná. Vysoké hodnoty deklarace nemusí být známkou vysoké výživové hodnoty krmiva. Udávané surovinové složení krmiva nemusí odpovídat skutečnosti.

Řešením proto není přechod na variantu hight-performance. Jestliže problém nastal u pejska, který byl krmen adekvátně svému zatížení značkou s poměrně vysokou deklarací a přesto ztrácí hmotnost, je řešením přechod na značku s využitelnějšími zdroji, ne na krmivo s ještě vyšší deklarací!

Ing. Yvona Rumpíková