Jaký je váš pes? | MUJPES.CZ

I.P. Pavlov (ten, jak mu hrozně slintali psi) se svými spolupracovníky studoval desítky let metodou podmíněných reflexů. Podle docílených výsledků je zařadil do čtyř skupin, které odpovídají Hippokratovým čtyřem temperamentům, tj. temperamentu melancholickému, cholerickému, sangvinickému a flegmatickému.

Melancholický typ
Melancholičtí psi jsou buď klidní, avšak stísnění, nebo neklidní a roztěkaní. Melancholičtí psi se bojí všechno. Jsou úzkostliví, ulekaní a nervózní. Nemají radost z poznávání nových vjemů. Před domnělým nebezpečím se snaží zachránit útěkem nebo zalezením do co nejbezpečnějšího místa (pod postel, pod auto atd.). Proti nezmámím lidem jsou nedůvěřivý a většinou objekt bojácně obejdou, než aby se seznámili s novým podmětem. Při prudkém jednání (ostré povely) pes většinou stáhne ocas nebo se přikrčí popřípadě bezradně odbíhá. Projevuje vůbec nápadnou bojácnost a sklon k útěku. Při výcviku jsou velice těkaví. Cviky je nutno stále opakovat s velkou trpělivostí psovoda. Protože jeden ostřejší povel a pes si dlouho pamatuje negativní zkušenost.

Cholerický typ
Pes tohoto typu je pes smělý, nebojácný, energický. Je velmi hbitý a neúnavný v pohybech, těžko vydrží na místě. Velice těžko udrží pozornost např. při výcviku. Těžko se cvičí cvikům jako je odložení, sedni-lehni-vstaň. Naopak cviky, kde jde o pohyb (aport, překonávání překážek atd.)se cholerici učí velice snadno. Přinucování k čemukoliv je třeba používat co nejméně. Cholerický pes se stane při nucení ještě více dráždivější a neposlechne. Výcvik psů těchto psů vyžaduje pevnou, ale přitom jemnou ruku.

Sangvinický typ
Neobyčejně pohyblivý, družný, dráždivý a čilý pes. Zareaguje na každý podmět okolí. Z toho důvodu se dobře cvičí (zájem o činnost). Pes sangvinik je považován za nejdokonalejší typ psa. Je snadno zvládnutelný, chápavý, pozorný a ochotný k jakékoliv práci. Učí se rychle a naučené nezapomíná. Cizí lidé mu nedělají potíže, bez problému přivykne novému prostředí.
Pokud si chcete pořídit bezproblémového psa, pořiďte si sangvinika. Výcvik takového psa jde snad zvládnout i podle příručky.

Flegmatický typ
Pes typu flegmatického je za normálních podmínek méně pohyblivý. V pohybech je pomalý, až se sklonem k těžkopádnosti. Je jakoby málo dráždivý, jakoby váhavý a jakoby méně chápavý. Je to vysloveně klidný pes. Cviku typu odložení nejsou u flegmatiků problém
Rychlou změnu (vzrušení za útlum a obráceně) snáší pes flegmatik poměrně těžko. Také přechod jednoho úkonu k druhému činí potíže. U psů tohoto typu musíme být připraveni, zejména v počátcích, že pracují pomaleji, popřípadě až na opakovaný rozkaz. Vcelku lze říci, že psi flegmatici jsou přibližně hodnotní asi jako psi sangvinici. Rozdíl je hlavně v tom, že flegmatici jsou pomalejší. K nácviku některých cviků je třeba o něco více času. Proto celkový výcvik vyžaduje trochu delší dobu, než je tomu u psů sangviniků. 

Jakého vy doma máte psa? Znáte nějaké extrémy?