Wobbler syndrom| MUJPES.CZ

Dobrý den, mohu poprosit o detailnější popis wobblerova syndromu, operační prognózy apod. Děkuji.

Dobrý den,

Wobbler syndrom je onemocnění krční páteře, které postihuje nejčastěji něm. dogy a dobrmany. Jedná se o pět různých poruch obratlů v oblasti krční páteře, které mají za následek stlačení míchy v tomto úseku páteřního kanálu. Onemocnění je částečně dědičné, částečně se na jeho vzniku podílí výživa a poranění. Projevuje se houpavou chůzí pánevních končetin, potížemi s udržením rovnováhy, přehnanými pohyby pánevních končetin, rigidním pohybem hrudních, bolestivostí krku, někdy až parézami a paralýzami, které první postihují pánevní končetiny, postižená zvířata nosívají skloněnou hlavu, aby ulevila bolesti krku, zhoršení stavu může způsobit i mírné trauma, např. trhnutí vodítkem. Komprese míchy může být způsobena vrozenou malformací krčních obratlů, u které je prognóza i chirurgicky řešených případů nepříznivá, dále se může jednat o zúžení páteřního kanálu ve tvaru přesýpacích hodin (způsobeno hypertrofií nebo hyperplazií lig. flavum – probíhá podél páteřního kanálu shora, anulus fibrosus – zbytnělý fibrózní prstenec kolem meziobratlové ploténky komprimuje míchu zdola a artrotickými změnami kloubních ploch obratlů z bočních stran – dochází tedy ke stlačení míchy ze všech stran), tento stav je u chirurg. řešených případů prognosticky dubiózní a ostatní tři druhy postižení (chronické degenerativní onemocnění meziobratlové ploténky nejč. u starších dobrmanů, patologický sklon těla obratle s následnou degenerací disku – oba případy komprese ze spodu, a samostatně hypertrofie lig. flavum či malformace arcus vertebrae, nejč. mladé něm. dogy – komprese shora) jsou prognosticky relativně příznivé při chirurgickém řešení problému. Konzervativní terapie, tzn. Léky proti bolesti, zánětu a otoku (steroidy nebo nesteroidy), omezení pohybu a krmení z vyvýšené misky má vždy prognózu opatrnou s tím, že se stav bude progresivně zhoršovat.

MVDr. Pavla Alexandrová