Umělé oplodnění fen část I. – semeno psa | MUJPES.CZ

Metody umělého oplodnění fen se v chovu psů využívají jen ojediněle a spíše jako omezená forma reprodukce.

Důvody, proč je umělé oplodnění vyžadováno jsou většino ekonomického rázu (převoz semene na velkou vzdálenost), nebo nelze uskutečnit krytí přirozenou cestou buď ze strany psa (zhojené zranění pánevních končetin, dříve zlomená pyjová kost, poruchy libida po dlouhé přepravě, pokusy o krytí v nevhodném prostředí, nadměrné pohlavní vzrušení apod.) nebo ze strany feny (averze feny k vybranému psu, prvnička může odmítat psy vůbec, nestejný vzrůst partnerů (pokusné křížení), defekty na zevních pohlavních orgánech (zůžení vulvy), hustá srst překrývající zevní pohlavní orgány feny spojená s nezkušeností psa při prvních pokusech o krytí apod.)

Dlouhodobá konzervace psího semene je problematická, i když možná. Nejlepších výsledků se dosahuje u inseminace fen neředěným semenem , tj. bezprostředně po získání semene a pohybují se mezi 70 – 80% březosti.

Vyvolání reflexu ejakulace je u psa poměrně snadné a to zejména v případě, že je v jeho blízkosti hárající fena. Nejčastějším způsobem je masáž pyje (masturbace), která mimo sběrné nádoby na semeno (např. širší skleněná nádoba) nevyžaduje žádné další pomůcky. Druhým způsobem je odběr semene pomocí umělé pochvy, která má určitou teplotu a vyvíjí určitý tlak. Semeno se odebírá tak, že po vzeskoku psa na háravou fenu se pyj zavede do umělé pochvy držené po pravé straně feny. Pochvou se v případě nutnosti mírně pohybuje. Třetím způsobem odběru semene je elektroejakulace, používá se však jen vyjímečně. Těsně před ejakulací dochází u psa k erekci, vyklenutí žeber a typickým pohybům.

Frekvence získání semene u psa

Pokud je plánováno dlouhodobé využití psa, je vhodný jeden odběr za 48 hodin. V případě nutnosti je možno získat semeno denně po 3 dny za sebou, potom má následovat nejméně 2 denní odpočinek. Je – li nutno odebírat ejakulát 2x denně, má následovat dvoudenní přestávka. Pokud pes delší dobu nekryl, dochází ke změnám spermií uložených v nadvarlatech a doporučuje se opakovaný odběr ejakulátu.

Vlastnosti semene psa

Semeno je ejakulováno ve třech frakcích. Celkový objem semene i jeho hodnoty se různí podle metody odběru, velikosti psa, věku apod.

Objem celého ejakulátu kolísá od 2 do 50cm3. Nejčastěji se odběr ejakulátu přeruší po získání frakce bohaté na spermie (0,5 až 4cm 3). Barva semene je šedobílá až bílá a to v závislosti na koncentraci spermií, která určuje i jeho konzistenci. Pach semene je typicky psí nebo nevýrazný. Koncentrace spermií kolísá mezi 5 – 500 000 v 1mm3 a je v přímé závislosti na objemu ejakulátu. Počet morfologicky změněných spermií nemá přesáhnout hranici 20% a progresivní pohyb vpřed musí vykazovat nejméně 70%.

Přežitelnost spermií v neředěném spermatu se pohybuje kolem 8 hodin, je –li semeno přechováváno při pokojové teplotě. Přechovává-li se jen druhá frakce spermatu (pouze spermatická frakce), prodlouží se jeho přežitelnost na 24hodin, stejně tak při postupném ochlazování spermatu na 4oC.

Ředění a konzervace semene

Ke krátkodobé i dlouhodobé konzervaci se používá spermatická frakce ejakulátu. Při krátkodobé konzervaci se sperma ředí z běžně dostupných prostředků pasterovaným mlékem a to v poměru 1:1. Uchovává se při teplotě 4oC. Po 96 hodinách se zjišťuje jeho 50% pohyblivost.

Použitá literatura:
Gamčík Pavol, Kozumplík Jaroslav a kol. : Andrológia a umelá inseminácia hospodářských zvierat, 1992, vydavatelství Príroda, Bratislava