Účinnost antiparazitik | MUJPES.CZ

Přemýšlíte někdy o antiparazitiku, které volíte pro svého psa? Tušíte, jak se testuje účinnost obsažené látky? Je to zajímavé, pojďte se na to spolu s námi podívat.

I na klíšťata a blechy je metr.

V laboratorních podmínkách se vybere určitý počet psů, který se rozdělí na skupinky, které jsou tak velké, aby bylo hodnocení účinnosti látky statisticky průkazné. První skupinka těchto psů zůstává neošetřena a je skupinkou tzv. kontrolní. Další skupinky psů shodného počtu se ošetří podle potřeb zadané studie určitou látkou, určitým antiparazitikem.

Po předem určené době (24hodin po nasazení antiparazitika, 48 hodin po nasazení antiparazitka, 1. měsíc po nasazení antiparazitka apod.) jsou zvířata v různě ošetřených skupinách vystavena umělé infestaci (umělému nasazení) přesně stanoveným počtem parazitů. Např. na jednoho psa je vypuštěno 50 klíšťat nebo 100 blech. Po opět – předem stanovené době – se posuzuje počet uchycených parazitů z celkového počtu parazitů nasazených (např. po 6ti hodinách po infestaci se u neléčené skupiny objevuje ve stadiu sání 98% klíšťat, u skupiny ošetřené účinnou látkou deltametrinem pouze 10% apod.)

Výsledky studií se publikují formou vědeckých prací nebo jsou použity pro komerční účely.

Upozornění na včasnost nasazení antiparazitika je podle obsahu účinné látky uvedena přímo na obalu výrobku. Pozor ze studií vyplývá, že Váš pes nemusí být chráněn ihned po nasazení obojku nebo pipety, příp. po jiném ošetření! Účinná látka se musí z média nejprve uvolnit a dosáhnout určité koncentrace po celém povrchu těla a až poté bude ochrannou.

A proč je důležité, aby antiparazitkum působilo co nejrychleji po nasazení nebo aby se dbalo na jeho nasazení ještě před klíštěcí sezónou? (blechy pomiňme).

Čas přenosu onemocnění způsobenými parazity je poměrně krátký.

Granulocytární anaplazmóza se přenáší během 4-48hodin po přisátí, babesióza psů do 48hodin, borelióza do 17 hodin, monocytární ehrlichióza 4 – 48hodin, klíšťová encefalitida okamžitě po přisání.

Je chráněn Váš pes v dostatečném předstihu?

https://www.mujpes.cz/antiparazitika-1129/