Přivolání mého psa od jiných psů | MUJPES.CZ

Budeme předpokládat, že pes na zavolání přijde, pokud je v klidu. Kolem nejsou žádní další psi, ani jiné podměty. Jestli tomu tak není, přečtěte si dřívější články o přivolání a řádně cvičte. Pokud ano, můžete přistoupit k fázi dvě. Vzhledem k tomu, co jste psa naučili (reaguje na povel "ke mně" a to příchodem k vám), již víte, že pes povel ovládá. To znamená, že můžete přistoupit i k nějaké konfrontaci, když pes nezareaguje.

Aby jste dosáhli co nejvěrnější simulace, požádejte nějaké přátele se psem, jestli by vám nepomohli s výcvikem.
To, že pes má reagovat i za přítomnosti druhého psa musíte svému miláčkovi vysvětlit. Nelze se spoléhat na to, co umí v klidu, bude umět i v rušném prostředí. Požádejte přátele, aby se dostavili na předem určené místo se psem přivázaným na vodítku. Vy na témže místě pusťte psa a několikrát ho přivolejte a hlavně odměňte dříve než přijde další pes. Po příchodu dalšího psa ponechte svému miláčkovi volno. Určitě vyrazí za psem (tak na 99%, pokud ne, tak je nutné zvolit jiného psa, může se ho například bát). Jde o to, aby si pes začal hrát se svým druhem ale nemohli odběhnout daleko, protože druhý pes je přivázaný. Poproste jen majitele druhého psa, ať si vašeho nevšímají (pozor ať se psi do sebe nepustí a nebo nezamotají do vodítka). Pro agresivní psy tato fáze příliš vhodná není.

Co udělat když si pes hraje s jiným psem?
Stoupněte si cca 5 kroků od psa. Nachystejte si pamlsek tak aby jste ho měli po ruce (v ledvince, v kapse atd.). Zavelte rázně povel "ke mně". Jestli se pes otočí a přijde směrem k vám, můžete hovořit o velkém štěstí. To se však nestává. Většinou pes nereaguje. V tomto bohužel častém případě vyrazte co nejrychleji ke psu (využijte toho, že jeden pes je upoután na vodítku). Při přesunu směrem ke psu již nic neříkejte. Uchopte psa za obojek a začněte za silnějšího cukání obojkem ustupovat od druhého psa. U cukání hrubým hlasem používejte nějaký zákazový povel např. "fuj". Při cukání couvejte, asi po dvou metrech psa pusťte a dále ustupujte. Zopakujte povel "ke mně" a již líbezným hlasem psa lákejte k sobě. Reakce z vaší strany musí být dostatečně prudká, aby pes byl překvapený. Ovšem když psa pustíte a začnete ustupovat musíte se proměnit zase v nejhodnějšího pánečka na světě. Po příchodu psa bouřlivě odměňte a IHNED ho pusťte na volno.
Je mi jasné, že se to píše jednoduše, horší je to v praxi. Situaci, kdy "lovíte" psa skotačícího s jiným psem si můžete zjednodušit připnutím vodítka (před vypuštěním) a následně psa chytat za vodítko a cukat s ním. Důležité je znovu pustit psa ihned po konfrontaci a začít ho přivolávat a následně odměnit a ihned pustit zase na volno. Pes musí vědět, že pokud nebude reagovat na povel "ke mně", bude vždy z vaší strany nějaká reakce (pro psa velmi nepříjemná). Je v tom i trochu herectví. V jednu chvíli (když pes neposlouchá) jste nekompromisní zlý páneček a v druhé nejhodnější páneček na světě. Pes se nikdy nesmí bát přijít k vám, tudíž s hrubým hlasem skončete, když se váš pes nezajímá o druhého psa. Může stát i situace, kdy pes na váš příchod reaguje odběhnutím od druhého psa někam do okolí. V tomto případě se postavte mezi druhého psa a psa vašeho. Zde je nutné, aby se pomocník nijak nehýbal a v žádném případě psa nepouštěl psa na volno.
První výsledek uvidíte, když pes, kterého jste právě vycukali a pustili asi dva metry od druhého psa (zády k němu) zareaguje na váš povel (který jste zopakovali, ale až ve chvíli, kdy vám pes věnoval 100% pozornost), se vydá směrem k vám, i když za zády bude mít jiného psa. Opět zdůrazňuji, že pochvala musí být velmi bouřlivá. Vaše hodnota musí být v tu chvíli větší, než hodnota partnera stejného živočišného druhu. 
Tento cvik zopakujte několikrát za sebou. Nejlepší je najít několik ochotných lidí, co se svým psem budou dělat pomocníky. V těchto dnech se snažte psa nepouštět tak, aby jste nad ním neměli kontrolu. Důležitá je opět důslednost. Když cvik přivolání začnete, vždy jej musíte dokončit, alespoň do té fáze kdy psovi dáte odměnu.