Překážky agility | MUJPES.CZ

Překážky nesmí být pro psa nebezpečné a musí odpovídat popisům a mírám daným agility reglementem FCI, ze kterého Řád agility ČR vychází. Není nutné do parkuru zařazovat všechny druhy překážek. 

Překážky skokové

Skoková jednoduchá 

Výška standard 60 cm, (je povolena tolerance (5 cm, tj. 55 cm až 65 cm), u mini 35 cm (je povolena tolerance (5 cm, tj. 30 až 40 cm). Šířka překážky je min. 120 cm. Překážky mohou mít plochu úplně nebo částečně vyplněnou např. reklamní tabulí, proutěnkou nebo více laťkami. Všechny překážky musí mít nahoře shazovací laťku, která spadne, když se jí pes dotkne. Laťka má mít výšku nebo průměr do 3 cm a doporučuje se, aby byla barevně zvýrazněna. Kovové nebo umělohmotné laťky se nedoporučují. Postranice u skokových překážek by měly být udělány tak, aby nemohly být zaměněny za skutečný skok. 

Skoková dvojitá (překonává se jedním skokem)

Tvoří se sestavením dvou jednoduchých skokových překážek postavených ve vzestupné linii s výškovým rozdílem 20 - 25 cm a výškou na konci 55 - 65 cm (standard) nebo 30 - 40 cm (mini). Max. vzdálenost obou prvků této překážky je pro SA 55 cm a pro MA 35 cm. 

Kombinace dvou nebo tří překážek (dvojskok, trojskok)

Platí jako překážka jediná, ale každý prvek sestavy je posuzován jednotlivě. Vzdálenost mezi překážkami v kombinaci je nejméně 3,5 metru. 

Zeď, viadukt 

Výška i šířka jako u skokové překážky, tloušťka je asi 20 cm. Zeď je plná, viadukt musí mít jeden nebo dva otvory ve formě tunelu. Na horní ploše obou překážek musí být nejméně dva nepříliš těžké půlkulaté elementy, které se dají lehce shodit. Zeď musí být přestavitelná na výšku mini i standard, měřeno i se shoditelnými prvky. 

Skok daleký 

Je sestaven ze tří až pěti prvků, které jsou od sebe stejnoměrně vzdáleny a umožňují skok dlouhý od 120 do 150 cm, u mini 60 - 75 cm. Délka prvků je 120 cm, šířka je 15 cm, výška nejnižšího je 15 cm, nejvyššího 28 cm a jsou mírně skosené; prvky musí být lehce shoditelné. Všechny čtyři rohy kompletní překážky jsou označeny tyčemi vysokými asi 120 cm, bez ostrých hran. Vzdálenost tyčí od překážky musí být co nejmenší. Na parkuru musí být skok daleký zařazen tak, aby náběh na něj byl v přímém směru. 

Vodní příkop 

Vodní plocha musí mít rozměry 120 cm x 75 cm, hloubku maximálně 10 cm a nesmí mít ostré hrany. Je nezbytné, aby těsně před vodním příkopem byla jednoduchá skoková překážka pro SA vysoká 40 cm a pro MA 20 cm. Celková délka překážky včetně vodní plochy pro kategorii mini je 75 cm a pro kategorii standard 120 cm. Všechny čtyři rohy kompletní překážky jsou označeny tyčemi vysokými asi 120 cm, bez ostrých hran. Na parkuru musí být vodní příkop zařazen tak, aby náběh na něj byl v přímém směru. 

Proskokový kruh 

Průměr vnitřního otvoru kruhu je min. 38 a max. 60 cm. Vzdálenost středového bodu otvoru od země je u SA 80 cm a u MA 55 cm. Jako materiál pro výrobu kruhu se doporučuje motocyklová pneumatika nebo pogumovaná textilie. Spodní vnitřní část kruhu musí být z bezpečnostních důvodů vyplněna. Zavěšení kruhu musí být pružné, pevné zavěšení není povoleno. Překážka musí být natolik stabilní, aby ji pes nemohl lehce povalit. Na parkuru musí být proskokový kruh zařazen tak, aby náběh na něj byl v přímém směru. 


Překážky probíhací 

Pevný tunel 

Vnitřní průměr obou otvorů je 60 cm, délka tunelu od 3 do 6 m. Tunel musí být z poddajného materiálu umožňujícího vytvořit jeden nebo více oblouků. Tunel musí být pevně fixován, aby se v průběhu závodu neměnil jeho tvar ani pozice. 

Látkový tunel 

Vchod je tvořen pevnou částí ve tvaru tunelu. Je dlouhá 90 cm, vysoká 60 cm a široká 60-65 cm. Východ z tunelu je z měkkého materiálu, nejlépe pogumované látky (odolná vůči dešti, vlhku). Nesmí být příliš lehký ani příliš těžký. Délka látkové části tunelu je 3 - 3,5 m. Tunel musí být pevně fixován, aby se v průběhu závodu neměnil jeho tvar ani pozice. 

Slalom 

Počet tyčí je sudý - 6, 8, 10 nebo 12. Jejich výška je v rozmezí 100 až 150 cm. Tyče jsou od sebe vzdáleny 50 - 65 cm, musí být zachován stejný rozestup mezi tyčemi po celé délce slalomu. Zpravidla se používá slalom s 12-ti tyčkami. Slalom musí být pevně fixován, aby se v průběhu závodu neměnil jeho tvar ani pozice. 

Překážky s kontaktními zónami 

Všechny překážky s kontaktními zónami musí mít neklouzavý povrch. Kontaktní zóny na překážkách musí být barevně odlišeny (na vrchní straně a na úzkých bocích). Tyto překážky nesmí být jako první nebo poslední na trati. 

Kladina 

Výška od 120 do 135 cm, šířka 30 - 40 cm. Délka každé části 360 - 420 cm. Náběhové a sestupné rampy mohou být opatřeny malými lištami připevněnými v pravidelných odstupech asi 25 cm. Lišty usnadňují nástup na překážku a zabraňují případnému sklouznutí. Na náběhové a sestupové části ramp musí být v délce 90 cm, měřeno od země, vyznačena kontaktní zóna. V odstupu 10 cm od kontaktní zóny nesmí být žádná lišta. 

Houpačka 

Šířka 30 - 40 cm, délka 365 - 425 cm, výška středové osy od země se rovná jedné šestině délky houpačky. Kontaktní zóna je stejných rozměrů a stejně značena jako u kladiny. Houpačka musí být stabilní a vyvážená tak, aby se nástupní část prkna (rampy) po zhoupnutí samovolně sklápěla zpět. Na houpačce nesmí být žádné pomocné lišty. 

Šikmá stěna 

Skládá se ze dvou ploch tvořících u SA úhel 90 stupňů, výška od země 1,9 m. Pro MA je dovoleno úhel zvětšit a tím šikmou stěnu snížit až na 1,7 m. Na mistrovských závodech musí být pro MA použita snížená výška. Šířka je min. 90 cm, v dolní části až 115 cm. Na rampách jsou v pravidelných vzdálenostech (25 - 40 cm) připevněné lišty usnadňující výstup a zabraňující sklouznutí. Kontaktní zóny jsou vyznačeny v délce 106 cm, měřeno od země. Pomocná lišta musí být připevněna nejméně 10 cm nahoru nebo dolů od horní hranice kontaktní zóny. Vrchol šikmé stěny nesmí být pro psa nebezpečný, a musí být zabezpečen proti zranění. 

Stůl 

Čtvercová plocha min. 90x90 cm, max. 120x120 cm. Výška je pro SA 60 cm, pro MA 35 cm. Strany stolu jsou označeny A, B, C, D. Stůl musí být stabilní, zajištěn proti překlopení a musí mít neklouzavý povrch. U her může být stůl použit jako start/cíl, ale v tomto případě se nepočítá jako překážka. zdroj: Řád AGILITY České republiky