Hrátky s čerstvým masem | MUJPES.CZ

Věříte 70% obsahu masa v čerstvém stavu v granulovaných krmivech? Je to pro Vás kritériem při výběru krmiva? Čerstvé maso v suchém stavu!

Vysoce chutné díky vysokému obsahu čerstvého masa. Nová receptura krmiva s vyšším obsahem čerstvého masa! Váš pes si zamiluje naše krmivo díky čerstvému masu, které obsahuje! Reklamní slogan nebo jen trik? Kdo to ví, odpoví...

Od 1.9. 2011 začalo platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.767/2009, které stanovuje pravidla pro uvádění krmiv pro zvířata v zájmovém chovu na trh a to včetně požadavku na označování, balení a obchodní úpravu. Toto nařízení platí pro všechny stejnou měrou, jak pro výrobce u nás, tak pro dovozce krmiv vyrobené za našimi hranicemi. Mimo jiné je v něm zakotvena i jedna významná povinnost a to uvádět obsah použité suroviny ne před zpracováním, jak bylo a je doposud velmi rozšířené, ale ve stavu přepočteném na sušinu výrobku. Sušina výrobku je to, co z výrobku zbývá po dokonalém vysušení v přesně stanovených laboratorních podmínkách, tzn. po odstranění vody a pokud nařízení předepisuje deklaraci surovin k sušině výrobku, dozvíme se, co v něm – ale opravdu a ve skutečnosti je.

Nenechte se klamat.

  • 100g granulí obsahuje asi 10g vody a 90g sušiny (vlhkost granulovaného krmiva se pohybuje kolem 10%).
  • 100g masové moučky je na tom velmi podobně (10g vody, 90g sušiny).
  • 100g masa v čerstvém stavu obsahuje 70g vody a 30 g sušiny, čerstvé maso je tedy na sušinu zhruba trojnásobně „chudší“ než masová moučka

Přepočtěme:

… výrobce deklaruje 10% obsah čerstvého masa v granulovaném krmivu o vhlkosti 10% : tzn. k výrobě bylo použito 9kg (90%) suché směsi (masová moučka, obilovin, doplňků vitamínů a min. látek apod.) a ve 100% objemu je 10% masa – přepočteno na sušinu výrobku granulí cca máme masa 3kg (v 10kg granulí)

…. výrobce deklaruje 70% obsah čerstvého masa v granulovaném krmivu o vlhkosti 10%: tzn. 30% granulovaného krmiva je ze suchých směsí a 70% je z čerstvého masa - přepočteno na sušinu výrobku 24kg masa v čerstvém stavu? V 10kg granulí? Je to vůbec reálné? Kolik že ty granule stojí? 112Kč za kg? 24kg masa za 112Kč/kg, opravdu?

V případě, že chcete krmiv čerstvým masem rozhodněte se pro systém krmení BARF. Z pohledu zpracování vstupních surovin ani při sebevětší snaze granuli s čerstvým masem nikdy nezkrmíte, krmíte přece vždy tepelně opracovanou surovinu. 

Volně zpracováno podle materiálů společnosti Dibaq a.s., pod kterými je podepsán výživářský specialista společnosti Dibaq a.s., Ing. Jan Jirásek, zpracovala Ing. Yvona Rumpíková