Jaký je rozdíl mezi doplňkem krmiva a veterinárním přípravkem? | MUJPES.CZ

Už jste se setkali s tím, že Vám na prodejně nabízeli nějaký preparát a vy jste si na jeho obale přečetli, že se jedná o doplňkové krmivo? A vedle stál preparát, který byl zaměřeným co do obsahu a avízovaného účinku stejný, ale na obale měl napsáno, že se jedná o veterinární přípravek? A vy jste se nemohli rozhodnout který?

Doplněk krmiva

  • produkt nepodléhá schvalování co do své účinnosti (obsah účinných látek, jejich koncentrace)
  • legislativně spadá pod Zákon o krmivech
  • zákonem je definován jako krmná směs s obsahem určitých látek, která vzhledem ke svému složení pokrývá denní krmnou dávku pouze tehdy, je-li použita v kombinaci s jinými krmivy
  • k jeho výrobě postačí pouze registrace výrobce u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ)

Veterinární přípravek

  • pro uvedení na trh je nutné doložit účinnost produktu na základě klinických studií, certifikáty analýzy, klinické studie, jeho vliv na lidi, zvířata i životní prostředí atd.
  • legislativně spadá pod Zákon o veterinární péči
  • veterinární přípravky z hlediska užití napomáhají, usnadňují či podporují hojení, doplňují léčbu a mají blahodárný, příznivý či revitalizující účinek a příznivě působí na zdraví zvířat.
  • je schvalován Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

 

 Když tedy budete stát na prodejně a budete volit – který z nich nakonec vyberete?