veterinární přípravek

  • veterinární přípravky z hlediska užití napomáhají, usnadňují či podporují hojení, doplňují léčbu a mají blahodárný, příznivý či revitalizující účinek a příznivě působí na zdraví zvířat.
  • pro uvedení na trh je nutné doložit účinnost produktu na základě klinických studií, certifikáty analýzy, klinické studie, jeho vliv na lidi, zvířata i životní prostředí atd.
  • legislativně spadá pod Zákon o veterinární péči
  • je schvalován Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)