Jste vůdce smečky? - část I. | MUJPES.CZ

Mnoho lidí pokousaných od psů kousne právě jejich vlastní pes nebo pes, kterého dobře znají. Často bývá příčinou to, že lidé psovi dovolili vypěstovat si pocit, že je dominantním členem rodinné smečky. Skutečně dominantní (vysoce postavený) pes ale nemusí být agresivní, jak si často lidé myslí. Právě naopak.

Projevy agresivity mají spíše středně postavení psi a není to nic jiného než přetvářka v situacích, kdy se pes cítí ohrožen. Skutečně dominantní pes je přesvědčen o své schopnosti vzít nebo udržet si to, co chce a nedělá kolem toho velký rozruch. Ve vzácných situacích, kdy je třeba se prosadit jedná velmi tvrdě.

Předkové našich psů si vyvinuly hierarchický řád. Účele stanovení hierarchie je omezení konfliktů, omezení rizika zranění a šetření energií. Pokud by nebyla ve smečce stanovena hierarchie – dohromady by to znamenalo snížení účinnosti lovu a tím i snížení pravděpodobnost přežití. Každý jedinec ví, kde je jeho místo ve smečce. Vztahy ale nejsou jednoduché a v každé kombinaci pes-pes, člověk-pes je mnoho proměnných, pravidla se neustále mění, pes ve středním postavení a výše si je neustále prověřuje.

Pes se musí naučit chápat smysl vůdčího postavení. To se děje tak, že pozoruje signály ostatních členů skupiny a vrývá si do paměti výsledek vzájemných vztahů mezi nimi. Signály, které pes dostává od členů smečky jsou pro něj velmi jasné a jednoznačné. Jenže v lidské rodině (adoptivní smečce, kterou pro něj jsme) jsou občas vysílány nesprávné signály, které mohou mít za následek problémy ve vztazích.

Představte si, že jste pes a druhý pes má kus žvance. Vy máte hlad. Chcete ten kousek jídla.

Než si pro něj půjdete, musíte zvážit následující možnosti:

 • Jaký je váš dosavadní vztah k tomu psovi. Je slabší, silnější nebo jsou síly v rovnováze? Předpokládejme, že ten kus žvance právě ulovil a má také hlad.
 • Stojí to jídlo za pokus? Je to kus svaloviny nebo kost?
 • Můžete utrpět zranění? Momentálně to jídlo patří jemu. Druhému psovi. Pokud to jídlo chcete – musíte se dostat až těsně k němu a to znamená riziko.

Kdybyste byli ten pes, co má jídlo – dali byste to jídlo jinému psovi? Pokud ano, je to proto, že si ten pes pravděpodobně myslí, že jste slabší než on? A pokud si myslí, že jste slabší, je pravděpodobné, že se vám postaví i v jiných situacích?

Pokud pes neví, kde je jeho místo v rodině – může to být pro něj velmi stresující. Takto vyvolaný stres může způsobit podrážděnost psa a on začne projevovat sklon k agresi. I když bývají takové problémy označovány výrazem „dominantní agresivita“, měli bychom považovat agresivitu spíše za součást něčeho, co se děje proto, že se systém dominance hroutí..

Zkuste uplatnit následující pravidla a tak zjistit, zda jste vůdcem své smečky. Pozor! Psa se při tom nesmíte nijak dotýkat!! Pokud již předem víte, že odpověď na pravidla zní „NE“ nebo pokud cvičení vyzkoušíte a ke svému úžasu zjistíte, že vůdcem smečky nejste, NEZLOBTE SE NA SVÉHO PSA, ale uznejte že potřebujete více pravidel, aby pochopil, kde je ve smečce jeho místo. Před cvičením si musíte být jisti, že pes ví, jak má reagovat, než mu dáte nějaký povel.

 1. Nechte psa vyskočit na pohovku a počkejte, až se uvelebí. Pak mu přikažte, aby seskočil. Udělá to?
 2. Nechte psa vyskočit na svou postel a zopakujte výše uvedené cvičení. Získali jste svou postel zpět?
 3. Ustoupí váš pes stranou a nechá vás projít dveřmi jako prvního?
 4. Uhne vám pes na povel z cesty?
 5. Můžete svého psa poslat z místnosti, v níž sedíte, nebo mu zabránit v přístupu do této místnosti aniž by jste zavřeli dveře?
 6. Když jíte, odejde a lehne si váš pes na povel?
 7. Nechá vás váš pes hrát si s jeho hračkami?
 8. Udělejte si pár vlastních pravidel a zjistěte, jestli váš pes reaguje, tak, jak od něj očekáváte. Udělá to?

Pokud zní odpověď na všechny otázky „ANO“ je vše v pořádku. Zapamatujte si, že je důležité provádět tyto zkoušky opakovaně, abyste měli jistotu, že se nic nezměnilo. Pokud zní odpovědi na pravidla „NE“ - vyčkejte – chystáme pokračování.

Volně zpracováno z knihy Davida Applebyho s názvem: Aby nezlobili – rukověť slušného chování pro rodinné psy, vydalo v r. 2004 nakladatelství TALPRESS, spol. s.r.o., Praha